Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Biedrības darba informatīvais nodrošinājums

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Search projects

Projekta ietvaros tiks stiprināts biedrības pamatdarba informatīvais un vizuālais nodrošinājums, lai pateicoties kvalitatīvas un pieejamas informācijas apritei celtu biedrības atpazīstamību diasporas kopienā un Luksemburgas un Latvijas medijos un sabiedrībā, lai veicinātu biedru un aktīvistu piesaisti biedrībai, stiprinātu Luksemburgas un apkaimes latviešu kopienas pilsonisko apziņu un līdzdalību, īpaši ceļā uz Simtgades Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā. Projekta rezultātā tiks celta arī izpratne par biedrības ieguldījumu diasporas, Latvijas un Luksemburgas sabiedrību sadarbības veidošanā un par saikni ar Latvijas aktualitātēm.

Šajā nolūkā tiks veikti (i) biedrības interneta vietnes strukturāli, tehniski un saturiski pielāgojumi lietojamības un pieejamības uzlabošanai, un (ii) pilnveidoti un izgatavoti biedrības vizuāli informatīvie materiāli (informatīvais video, baneri, universāls stendu noformējums, brošūras).

Amount of Grant Awarded: 6979,00 EUR / 4 904.87 LVL;
Project number: 2018.LV/DP/21/11
Project Promoter: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Place of implementation: Luksemburga - Luksemburga
Duration of the project: 01.05.2018.- 31.10.2018.