sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU SĒRIJA “SAITES. SIRDĪ LATVIJA – 2.SEZONA”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir turpināt iesākto un veicināt Radio SWH plašās klausītāju auditorijas izglītošanu un izpratni par diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru un mediju telpu, nodrošinot savstarpējie iesaistošu raidījumu ciklu "Saites: Sirdī Latvija – 2.sezona".

Ilgtspējīgi orientēts medijs kā Radio SWH ir ieinteresēts Latvijas simtgades priekšvakarā, stiprināt nacionālo apziņu gan sabiedrībai, kas dzīvo un plaukst Latvijā, gan tiem, kas kāda iemesla dēļ šobrīd savu ikdienu vada ārzemēs. Radio SWH uzdevums ir kultivēt abpusējo integrāciju un piederības sajūtu, ka neviens nav aizmirsts, bet latviskās saites ir pietiekoši stipras, lai izturētu attāluma un laika pārbaudi.

Radio SWH mērķis ir arī šogad piedāvāt raidījumu ciklu "Saites. Sirdī Latvija – 2.sezona", kas pērn tika ļoti veiksmīgi realizēts un atzīts par nozīmīgu platformu saišu stiprināšanā starp Latviju un diasporas latviešiem pasaulē.

Radio SWH uzskata, ka ir ļoti lietderīgi turpināt jau realizētā projekta pārbaudītās un aprobētās iestrādes, saglabāt kvalitatīvo raidījuma formātu, kas atpazīstams klausītājiem, nodrošinot iepriekšējo ētera personību dalību raidījumu cikla turpinājumā, izmantot iegūto sabiedrības un mērķauditorijas atpazīstamību, kas projekta sākotnējo vērtību ievērojami paaugstina salīdzinot ar projektiem, kas tiek uzsākti "no nulles".

Turklāt, Radio SWH kā viens no nozares izteiktiem līderiem un ar plašo auditoriju apzinās savu ietekmi sabiedrības viedokļa veidošanā, tāpēc sabiedrības attieksmes kultivēšana latviski nacionāli-patriotiskā un valsts piederības apzināšanās virzienā ir būtiski no visiem aspektiem raugoties.

Projekta ietvaros ir plānoti 9 iknedēļas, stundu gari, īpaši raidījumi, kā arī 9 šo raidījumu atkārtojumi ēterā, kopā izskanot 18 reizes jeb 18 stundas minētajā periodā.

Piešķirtais finansējums: 8960,75 EUR / 6 297.65 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/034/03
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Īstenošanas ilgums: 21.09.2018.- 17.01.2019.

https://www.radioswh.lv/raidijumi/saites-sirdi-latvija/