sif-jauns-kras


Rakstu sērija LATVIEŠI CEĻ PASAULI

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Search projects

DEKO rakstu sērija Latvieši ceļ pasauli saved kopā un atklāj latvisko sakņu spēku un talantu, kāds patiesībā mūsu tautai piemīt. Tās būs vairākas intervijas – gan trimdas latvieši un viņu atvases, gan nesenākā pagātnē pasaules pilsonību pieņēmuši latvieši, kurus vieno personības mērogs un profesionālā izcilība. Katrs atsevišķi viņi ir liela mēroga personības ar ievērojamu ieguldījumu pasaules arhitektūras un dizaina vēsturē. Bet mums Latvijā tie ir daži zināmāki, daži retāk dzirdēti, citi pat pārsteigums, ka ir piederīgi Latvijai. Programmas Latvijas mediji diasporai ietvaros saturs tiks publicēts DEKO drukātajā versijā Latvijas auditorijai un elektroniskajā versijā kā bezmaksas dāvana ārzemju latviešiem.

Amount of Grant Awarded: 4091,32 EUR / 2 875.40 LVL;
Project number: 2018.LV/MA/064/05
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"
Duration of the project: 20.08.2018.- 28.12.2018.

Manizurnali.lv
https://www.manizurnali.lv/latviesi-cel-pasauli
https://www.manizurnali.lv/flip/5120890

Lai nodrošinātu projekta satura pieejamību ilglaicīgi, tas ir izvietots arī interneta vietnē santa.lv
https://www.santa.lv/tema/122665/latviesi-cel-pasauli/