Sākums > Finansējuma avoti
Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

sif-jauns-kras


TIEKAMIES PIE VIENA GALDA!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Lai stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai, veicinātu mazākumtautības saikni ar valsti, žurnālā IEVA tiks veidota rakstu sērija "TIEKAMIES PIE VIENA GALDA!" Ēdiens ir tas, kas vieno, rada svētku sajūtu un draudzību. Rakstu sērijā atklāsim dažādu mazākumtautību cilvēkus, kuri dalīsies ne tikai ar integrēšanās pozitīviem stāstiem, bet arī ar to, kā ēdiens ir palīdzējis iedzīvoties Latvijā, kā arī atklās 3 lietas, par ko mīl Latviju. Caur šiem stāstiem iepazīsimies ar taizemieti, francūzi, lietuvieti, bēgļu ģimeni, spāni u.c. Tāpat, lai veidotu saikni un iesaistīšanos, interneta vietnē Ievasreceptes.lv tiks publicēta katra varoņa recepte.

'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>

Projekta ietvaros tika publicēti kopā 5 (pieci) materiāli rubrikā "TIEKAMIES PIE VIENA GALDA!":
1) septembrī lietuvietes Ramunes Drinkas,
2) oktobrī spāņa Havjera Fernandesa Krusa,
3) oktobrī indieša Kamala Basina,
4) novembrī austrālietes Catherine Weenink,
5) decembrī amerikāņa Maikla Jūdzina Perdue.

Lai sasniegtu maksimāli lielu potenciālo auditoriju un uzrunātu auditoriju, kura nelasa preses izdevumus, žurnāla saturs tika izvietots arī interneta vietnē manizurnali.lv https://www.manizurnali.lv/tiekamies-pie-viena-galda
Nr. 38 - https://www.manizurnali.lv/flip/5120995
Nr. 41 - https://www.manizurnali.lv/flip/5120998
Nr.44 - https://www.manizurnali.lv/flip/5121001
Nr. 47 https://www.manizurnali.lv/flip/5121004
Nr. 50 - https://www.manizurnali.lv/flip/5121007

Žurnāls IEVA Nr. 38, 2018. gada. 19. septembris
Ievasreceptes.lv
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/ed-un-lasi/tiekamies-pie-viena-galda-18973/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/pamatsastavdalas/kartupelu-edieni/kugelis-18667/

Žurnāls IEVA Nr. 41, 2018. gada. 10. oktobris
Ievasreceptes.lv
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/ed-un-lasi/tiekamies-pie-viena-galda-jau-otro-reizi-18976/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/edienu-veidi/zupas/auksta-zupa-salmoreho-18681/

Žurnāls IEVA Nr. 44, 2018. gada. 31. oktobris
Ievasreceptes.lv
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/ed-un-lasi/tris-lietas-labas-lietas--tiekamies-pie-viena-galda-18979/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/edienu-veidi/dzerieni/masala-jeb-garsvielu-teja-18702/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/pamatsastavdalas/vegetari-edieni/matar-paneer-zalie-zirnisi-ar-majas-sieru-18703/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/pamatsastavdalas/vegetari-edieni/punjabi-chana-chole-masala-18704/

Žurnāls IEVA Nr. 47, 2018. gada. 21. novembris
Ievasreceptes.lv
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/ed-un-lasi/tiekamies-pie-viena-galda-ceturta-serija-18983/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/maltisu-veidi/brokastis/nakts-auzu-parslas-jeb-overnight-oats-18716/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/edienu-veidi/zupas/puravu-un-kartupelu-kremzupa-18715/

Žurnāls IEVA Nr. 50, 2018. gada. 12. decembris
Ievasreceptes.lv
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/ed-un-lasi/tiekamies-pie-viena-galda--nosledzosa-serija-18985/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/maltisu-veidi/uzkodas/marinets-siers-ar-sipoliem-18724/
https://www.santa.lv/raksts/ievasreceptes/receptes/gatavosanas-veidi/atri-un-vienkarsi/pica-maika-gaume-18723/

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>