sif-jauns-kras


Latvijas mazākumtautību kultūras vēstnieki

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Поиск проектов

Mērķis: veicināt sabiedrības izpratni par Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām, stiprinot Latvijas sabiedrības dažādu tautību pārstāvju nacionālās identitātes un piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret Latviju, tās kultūru, dabu, vēsturi, stiprinot sabiedrības saliedētību, nodrošinot sabiedrības izglītošanu un izpratni par norisēm, dzīvi un kultūru Latvijā.

Mērķa grupa: Latvijā dzīvojošo dažādu tautību iedzīvotāji un no Latvijas izbraukušo dažādu tautību pārstāvji

Pasākumu norises vietas: Rīga, Daugavpils, Viļaka, Rēzeknes novads, Krāslava, Dagdas novads, Ogre, Cēsis

Galvenie pasākumi:
Projektā tiks izveidoti un demonstrēti 8 raidījumi "Latvijas kultūras vēstnieki" par Latvijā dzīvojošiem krieviem, poļiem, baltkrieviem, lietuviešiem, tatāriem, vāciešiem, igauņiem, lībiešiem un igauņiem – šo tautu Latvijas kultūras vēstniekiem – viņu devu savas kultūras un kopienas attīstībai, kopējai Latvijas tautu sadarbībai.

предоставил финансирование: 25760,00 EUR / 18 104.23 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/MA/078/22
Исполнитель проекта: Akciju sabiedrība "TV LATVIJA"
Период проетка: 01.08.2018.- 31.01.2019.

Projekta periodā izveidoti un demonstrēti 8 raidījumi:
1. 05.11.2018.Liepāja:
https://xtv.lv/rigatv24/video/kadN1dBRpql-05_11_2018_latvijas_kulturas_vestniek

2. 12.11.2018. Preiļi:
https://xtv.lv/rigatv24/video/rmO7rj4Z7MK-12_11_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

3. 16.11.2018. Daugavpils:
https://xtv.lv/rigatv24/video/3nypDArvNK9-16_11_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

4. 25.11.2018. Malta un Rēzekne:
https://xtv.lv/rigatv24/video/ZoQGEob3NX8-25_11_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

5. 01.12.2018.Cēsis:
https://xtv.lv/rigatv24/video/dB37Jg1rGPz-01_12_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

6. 08.12.2018. Rēzekne, Daugavpils:
https://xtv.lv/rigatv24/video/B8AGO5wBNQ2-08_12_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

7. 15.12.2018. Rēzeknes novada Feimaņu pagasts:
https://xtv.lv/rigatv24/video/ZoQGEyoLGX8-15_12_2018_latvijas_kulturas_vestnieki

8. 06.01.2019. Rīga:
https://xtv.lv/rigatv24/video/lwY7PAjlG9E-06_01_2019_latvijas_kulturas_vestnieki