sif-jauns-kras


VĒSTURISKI DOKUMENTĀLO RAIDĪJUMU CIKLS “ATSLĒGAS”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

"Atslēgas" ir 50 aizraujoši stāsti par Latvijas valsts gadsimta garo vēsturi un "atslēgas" notikumiem tajā. Dokumentālās TV un digitālo platformu minisērijās katrs izvēlētais notikums tiks apskatīts no neparasta skatupunkta, it kā "atslēdzot durvis" uz mazāk zināmiem, līdz šim nepatiesi interpretētiem un tāpēc īpaši intriģējošiem šo vēsturisko notikumu faktiem. Šāda izzinoša un dekonstruējoša pieeja ļaus apiet ierastos vēstures pasniegšanas stereotipus. Izceltie fakti liks it kā zināmos, klišejiskos vēstures notikumus ieraudzīt citām acīm, identificēties ar tiem un labāk saprast kontekstā ar šodienas pieredzi.

Katram vēsturiskajam notikumam būs veltīta viena Atslēgu sērija (garums – 13 min), un tās tiks pārraidītas pa vienai ik nedēļu LTV1 kanālā.

Atslēgu sērijām plānotā mērķauditorija: 85 000 skatītāju katrai sērijai TV ēterā un vēl 3 500 – 4 500 skatītāju internetā. Raidījuma mērķa auditorija ir gan sociāli neatkarīgie 25-60 vecuma pārstāvji, gan skolēni un sabiedrības 65+ pārstāvji-vēstures liecinieki.

Piešķirtais finansējums: 26000,00 EUR / 18 272.90 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/086/12
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES FILMU STUDIJA"
Īstenošanas ilgums: 20.08.2018.- 31.12.2018.

Kopumā visā periodā veiktas 17 raidījumu "Atslēgas" 17 epizožu tēmu izpētes un uzfilmēti 17 raidījumi

LTV anotāciju publikācijas laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim (ep34-ep50), pievienoti Pielikumi Nr.1,

Sērija

Datums

Nosaukums

Web Links

Atslēgas ep34

06.09.18

Okupantu karaspēks pamet Latviju

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.09.2018-atslegas-okupantu-karaspeks-pamet-latviju.id138747/

Atslēgas ep35

13.09.18

Nezināmā neatkarības deklarācija

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.09.2018-atslegas-nezinama- neatkaribas-deklaracija.id139299/

Atslēgas ep36

20.09.18

Zemes reforma? Nē, revolūcija!

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.09.2018-atslegas-zemes-reforma-ne- revolucija.id139815/

Atslēgas ep37

27.09.18

Nacionālie partizāni – cīņa pret atkārtotu padomju okupāciju

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/27.09.2018-atslegas-nacionalie-partizani-- cina-pret-atkartotu-padomju-okupa.id140395/

Atslēgas ep38

04.10.18

Latvijas Tautas fronte

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.10.2018-atslegas-latvijas-tautas-fronte. id140912/

Atslēgas ep39

11.08.18

Kārļa Ulmaņa vadoņa kults – latviskuma ideoloģijas karš pret veco vācu Rīgu

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.10.2018-atslegas-karla-ulmana- vadona-kults--latviskuma-ideologijas-kars-.id141520/

Atslēgas ep40

18.10.18

Daugavpils HES – brīvības slūžu atslēga

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.10.2018-atslegas-daugavpils-hes-- brivibas-sluzu-atslega.id142054/

Atslēgas ep41

25.10.18

Vācbaltieši. Dzīvojuši šeit 700 gadu, viņi pazuda vienā rudenī

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.10.2018-atslegas-vacbaltiesi.-dzivojusi-

seit-700-gadu-vini-pazuda-viena-.id142582/

Atslēgas ep42

01.11.18

Latvijas radio. Mediju pakļaušanas vēsture

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.11.2018-atslegas-latvijas-radio.-mediju-

paklausanas-vesture.id143106/

Atslēgas ep43

08.11.2018

”Kolhozi. Trauma uz mūžu”

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/08.11.2018-atslegas-kolhozi.-trauma-uz- muzu.id143630/

Atslēgas ep44

15.11.2018

18. novembris. Viena īsa diena garas cīņas vidū

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.11.2018-atslegas-18.-novembris.-viena-

isa-diena-garas-cinas-vidu.id144333/

Atslēgas ep45

22.11.2018

Pirmā augstākā Latvijas sporta virsotne – Ineses Jaunzemes zelta metiens

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.11.2018-atslegas-pirma-augstaka- latvijas-sporta-virsotne--ineses-jaunzem.id144751/

Atslēgas ep46

29.11.2018

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tapšana teju gadsimta garumā

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.11.2018-atslegas-latvijas-nacionalas- bibliotekas-tapsana-teju-gadsimta-g.id145449/

Atslēgas ep47

6.12.2018

Kurš uzcēla Latvijas valsti?

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.12.2018-atslegas-kurs-uzcela-latvijas- valsti.id145865/

Atslēgas ep48

13.12.2018

Padomju Latvijas industirālais milzis RAF

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.12.2018-atslegas-padomju-latvijas- industrialais-milzis-raf.id146412/

Atslēgas ep49

20.12.2018

Latvijas valsts simtgades svinības. Ko tieši mēs svinam?

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/20.12.2018-atslegas-latvijas-valsts- simtgades-svinibas.-ko-tiesi-mes-svinam.id147188/

Atslēgas ep50

27.12.2018

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/27.12.2018-atslegas-latvijas-iestasanas- eiropas-savieniba-un-nato.id148035/