Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 04.02.2019.
Iesniegšanas datums: 12.03.2019.
Finansējums: 140 080 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" ietvaros, kas tiek finansēta no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, t.sk. administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei vai pastāvošas organizācijas jauniešu nodaļas izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas organizāciju komunikāciju platformu atbalsts un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 140 080 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses vai ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 12.marts (saņemšanas datums SIF).
Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Projekti: 16 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.DAUGAVAS VANAGU FONDS Birmingemas latviešu diasporas pašorganizēšanās un pilsoniskās līdzdalības atbalsta pasākumi
2.Frankfurtes Latviešu biedrībaKvalitatīvas informācijas pieejamība un nacionālās identitātes stiprināšana kā instrumenti Frankfurtes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai
3.Biedrība "Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa"Ar zināšanām - tuvāk Latvijai
4.Biedrība „Latviesi.com”Vienotas latviešu diasporas kopienu datubāze attīstīšana un uzturēšana
5.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties
6.Biedrība "Bērzes Strazdi"Latviešu gada balva Lielbritānijā
7.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī
8.LBKLUB (Latviešu biznesa klubs Dānijā)Atpazīsti diasporas uzņēmēju!
9.Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrībaKoklētāju nometne "Kokles balss pasaulē"
10.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Zviedrijas Latviešu Apvienības Zviedrijā Stokholmas nodaļa/Stokholmas Latviešu skola)Iedvesmo mācīties latviešu bērnus Stokholmā!
11.Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē
12.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara” (2019)
13.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana
14.Latviešu biedrība Norvēģijā- BergenaMēs Latvijai
15.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀĪrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
16.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Viens nav cīnītājs