Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Saņemto projektu iesniegumu skaits mediju programm[..]

Saņemto projektu iesniegumu skaits mediju programmā par 4,5 % lielāks nekā pērn

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

apvienots

Saņemto projektu iesniegumu skaits mediju programmā par 4,5 % lielāks nekā pērn

Mediju atbalsta fonda konkursā „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" saņemti 92 projektu iesniegumi, kas ir par 4,5 % lielāks pieteikumu skaits nekā pērn. Projektu iesniegšanas termiņš beidzās š.g. 5.martā.

Programmas mērķis 2019.gadā paliek nemainīgs – atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādejādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Kopējais, konkursa ietvaros pieejamais finansējums – 742 659 eiro.

Konkursa ietvaros atbalsts paredzēts projektiem 9 kategorijās:
Melu dekonstrukcija un medijpratība – sabiedrības noturības pret dezinformāciju stiprināšana, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošību un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem (tostarp, Eiropas Parlamenta vēlēšanām), un/vai palielinot sabiedrības spējas un zināšanas kritiski vērtēt saturu (medijpratība) – saņemti 17 projektu iesniegumi.
Mediju kritika – mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus nodrošināšana - saņemti 4 projektu iesniegumi.
Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika – medija spēju veikt padziļinātu žurnālistisku izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem (tostarp, Eiropas Parlamenta vēlēšanām), organizēto noziedzību, kā arī satura veidošanā izmantojot konstruktīvās žurnālistikas principu) nodrošināšana – saņemti 14 projektu iesniegumi.
Mazākumtautības – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana mazākumtautību auditorijai Latvijā ar mērķi stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai – saņemti 15 projektu iesniegumi.
Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze – sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, Latvijas sabiedrībai nozīmīgu notikumu aktualizācija un to ietekmes padziļināta skaidrošana – saņemti 16 projektu iesniegumi.
Diasporas mediji – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana Latvijas diasporai diasporas medijos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru – saņemti 3 projektu iesniegumi.
Latvijas mediji diasporai – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas auditorijai medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu – saņemti 7 projektu iesniegumi.
Personas ar invaliditāti – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana (vai adaptēšana, pieejamības veicināšana) personām ar invaliditāti, nodrošinot informācijas pieejamību šai sociāli mazaizsargātajai sabiedrības grupai un ievērojot personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principu - saņemti 9 projektu iesniegumi.
Latviešu mūzika – sabiedrības iepazīstināšanas ar latviešu mūziku (darbi latviešu valodā vai atspoguļo latviešu kultūras mantojumu), jo īpaši jaunajiem darbiem un/vai māksliniekiem veicināšana – saņemti 7 projektu iesniegumi.

Nākamnedēļ notiks pirmā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde. Projektu iesniegumi tiks vērtēti pēc konkursa nolikumā noteiktajiem atbilstības, kvalitātes un administratīvajiem kritērijiem. Vērtēšanu plānots pabeigt un rezultātus apstiprināt līdz maija sākumam.