Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > 2018.gadā sniegtais atbalsts Eiropas Atbalsta fond[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


2018.gadā sniegtais atbalsts Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

FEAD 2018 rezultati