Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu feb[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu februārī saņēmuši 86 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu februārī saņēmuši
86 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2019. gada februāra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada februārī saņēma 86 klienti, no tiem – 55, kas uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, un 31 klients, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā. Pakalpojums sniegts 14 sievietēm, 20 bērniem un 52 vīriešiem.

Februāra mēnesī pozitīvu lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu nesaņēma neviens klients. Septiņi klienti, no tādām valstīm kā Ēģipte, Krievija, ASV u.c. saņēma negatīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par statusa piešķiršanu.

Ikgadējās Latvijas "Ēnu dienās" Latvijas Republikas Saeimā, lai gūtu ieskatu par Latvijas valdības darbību, piedalījās trīs patvēruma meklētāju un bēgļu bērni no Afganistānas, Ēģiptes un Krievijas, kurus pavadīja Latvijas Sarkanā Krusta sociālie mentori.

Lai stiprinātu Latvijas Sarkanā Krusta sociālo darbinieku un sociālo mentoru kapacitāti februāra mēnesī notika apmācības par cilvēktirdzniecības jautājumiem, to atpazīšanas gadījumiem, ko pasniedza Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa. Tāpat Latvijas Sarkanā Krusta komanda tikās ar Ilmāru Mežu (Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvi Latvijā), lai uzzinātu par patvēruma meklētāju deportācijas procedūru un palīdzību, ko var sniegt Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, ja patvēruma meklētājs labprātīgi vēlas atgriezties savā mītnes zemē.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja sniegt atbalstu integrācijai jaunā vidē, t.sk. apģērba un sadzīves preču sagādi, palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanu, piemēram, klientu pavadīšanu uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, uzturēšanās atļauju kārtošanu, banku kontu atvēršanu, iesniegumu par pabalstu saņemšanu noformēšanu, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, Nodarbinātības Valsts aģentūru, pie darba devēja u.c.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: