Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Aptauja: iedzīvotāju viedoklis par etniskajām atti[..]

Aptauja: iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā

atvertiba-zals

Aptauja: iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonda informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros 2019. gada februārī veikta sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu viedokli par etniskajām attiecībām Latvijā. Aptauja veikta internetā, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus no vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Aptaujas dalībnieki atbildējuši uz jautājumiem par saskarsmi ar dažādu tautību/izcelsmes cilvēkiem, tāpat arī noskaidrots, vai respondentiem ir negatīva pieredze saskarsmē ar citas tautības/izcelsmes cilvēkiem, vai viņi ievēro distanci no dažādu tautību/izcelsmes cilvēkiem un vai, viņuprāt, ir iedzīvotāju grupas, pret kuriem vajadzētu izturēties piesardzīgāk.

Galvenie aptaujas secinājumi:
• Lai gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ikdienā kontaktējas ar savas tautības pārstāvjiem un personīgi nepazīst cilvēkus ar citu etnisko piederību, tikai piektajai daļai jeb 20% Latvijas iedzīvotāju nav aizspriedumu pret citu tautību cilvēkiem.

• 60% Latvijas iedzīvotāju negribētu, lai viņu darba kolektīvā strādā citu etnisko grupu pārstāvji, īpaši romi, uz ko norāda 33% respondentu, 36% nevēlētos romus par kaimiņiem, bet 47% iebilstu pret romu tautības cilvēka ienākšanu ģimenē.

• Noraidošo attieksmi galvenokārt rada negatīva pieredze – 42% aptaujāto uzsver, ka ar romiem piedzīvojuši nepatīkamas situācijas. Vienlaikus vairums respondentu ikdienā nemaz nekontaktējas ar romiem: 90% respondentu uztur ciešas attiecības ar latviešiem, 74% – ar krieviem, 37% – ar ukraiņiem, bet 28% – ar ebrejiem. Citas tautības minējuši mazāk nekā 10% pētījuma dalībnieku.

• Latvieši visbiežāk kontaktējas ar citiem latviešiem (93%) vai krieviem (61%), bet krievi – ar citiem krieviem (94%) un latviešiem (86%).

• Visās aptaujā minētajās situācijās latvieši gandrīz pret visu tautību cilvēkiem kopumā izrādījušies noskaņoti kritiskāk nekā krievi. Izņēmums ir afrikāņi, kurus krievi par negribētiem kolēģiem un kaimiņiem atzinuši biežāk nekā latvieši. Tiesa, tikai 7% aptaujāto atzinuši, ka piedzīvojuši nepatīkamu pieredzi ar afrikāņiem. Ar kaukāziešiem problēmas bijušas 12%, ar krieviem – 24%, ar ukraiņiem – 10%, ar latviešiem – 9%, ar ebrejiem – 9%, ar pakistāņiem – 5%, ar indiešiem – 5%, ar afgāņiem – 4%, ar ķīniešiem – 3%, ar sīriešiem – 2% aptaujāto.

• Vairāk nekā puse respondentu jeb 56% norādījuši, ka vispiesardzīgāk jāizturas tieši pret patvēruma meklētājiem. 33% aptaujāto uzskata, ka piesardzīgi jāizturas pret cilvēkiem, kuri ieradušies strādāt mazkvalificētus darbus, bet 31% minējuši termiņuzturēšanās atļauju saņēmējus. Tikai 11% pētījuma dalībnieku atzinuši, ka ne pret vienu no minētajām grupām nav jāizturas piesardzīgi. Tolerantāki pret citu tautību pārstāvjiem ir respondenti vecumā no 18 līdz 34 gadiem un Rīgas iedzīvotāji.

• Lūgti sniegt ierosinājumus, ko valsts institūcijas varētu darīt, lai uzlabotu citu tautību cilvēku integrāciju Latvijā, 43% respondentu uzskata, ka būtu jāīsteno izglītojoši pasākumi grupām, kuras ir mazāk integrētas Latvijas sabiedrībā, bet 42% rosina popularizēt vispārēju iecietību, pieklājību un saticību. Viedokli, ka šajā jomā nekādas aktivitātes nav nepieciešamas, pauduši 11% pētījuma dalībnieku.

Ekspertu komentāri:
"Aptaujas rezultāti uzskatāmi parāda, ka Latvijas iedzīvotājiem ir grūti pieņemt svešādo un atšķirīgo. Lai gan vairums aptaujāto personīgi nepazīst ne romus, ne kaukāziešus un nekad nav satikuši nevienu patvēruma meklētāju, cilvēki ar lielu piesardzību izturas gan pret citu tautību cilvēkiem, gan patvēruma un darba meklētājiem," komentē SKDS pētnieks Arnis Kaktiņš.

Kampaņas "Atvērtība ir vērtība" vadošais eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Deniss Hanovs: "Aptauja izgaismo divas būtiskas tendences, kas kavē tolerantas un atvērtas sabiedrības attīstību. Vairākumam Latvijas iedzīvotāju ir aizspriedumaina attieksme pret migrantiem un bēgļiem, kopienām ārpus Eiropas. Un vienlaikus vairākums nedomā par to, ka tieši šim vairākumam, kas baidās, neuzticas un atrodas fantāziju gūstā, ir nepieciešamas izglītojošas programmas un palīdzība iekļaušanas politikas īstenošanā".

Plašāka informācija par SKDS aptaujas jautājumiem un rezultātiem pieejama: Latvijas iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā (2019)

Lai izmantotu pētījuma datus publikācijām un citiem materiāliem, aicinām sazināties ar kampaņas "Atvērtība ir vērtība" organizatoriem: .

Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.