Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Trīs gadus tiek īstenots sociālā darbinieka un soc[..]

Trīs gadus tiek īstenots sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

Trīs gadus tiek īstenots sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums

Jau TRĪS gadus ESF projektā "Dažādības veicināšana" tiek īstenots sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Sociālais darbinieks un sociālais mentors ir personas, kas sniedz atbalstu personai un viņa ģimenes locekļu krīzes situācijas risināšanā un integrācijā jaunajā vidē – uzklausa, palīdz saprast, kur meklēt palīdzību, palīdz apgūt ikdienai nepieciešamas prasmes, sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, palīdz orientēties sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma Latvijā, kopā apmeklē humānās palīdzības centrus, palīdz meklēt mājokli, pavada uz banku un palīdz atvērt kontu, palīdz kārtot dažādus dokumentus atkarībā no katras situācijas individuāli. Galvenais ieguvums – atbalsts, iedrošinājums un pleca sajūta, kā arī noderīgi padomi, kas nereti palīdz risināt ne tikai dažādas sadzīves situācijas, bet veido izpratni par dzīvi Latvijā un palīdz iekļauties sabiedrībā. Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu var saņemt no patvēruma meklētāja ierašanas Latvijā un turpināt saņemt vienu gadu pēc statusa iegūšanas dienas.

Šajā laika periodā sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus saņēma 810 personas (321 sievietes un 489 vīrieši), no tām 374 personas, kuras ieradušās Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros. Trīs gadu laikā 739 personām vairāku iemeslu dēļ pakalpojuma sniegšana ir pārtraukta, t.sk. klienti ir izceļojuši no Latvijas, atteikušies no pakalpojuma vai arī viņiem ir beidzies pakalpojuma saņemšanas periods (12 mēneši).

atbalsts uz 31032019

Šobrīd biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošina pakalpojumu 71 personai, no kurām 28 dzīvo ārpus Patvēruma meklētāju centra Muceniekos.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: