Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu mai[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši 76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši
76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2019. gada maija mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada maijā saņēma 76 klienti, no tiem – 53, kas uzturējās Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos un 23 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra – Rīgā, LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja nodrošināt gan psihoemocionālo palīdzību, gan primāro vajadzību apmierināšanu. LSK turpināja apģērba, apavu sagādi klientiem, kā arī sniedza praktisku palīdzību sadzīvisku problēmu risināšanā, formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, palīdzot atrast ģimenes ārstu u.c.

Lai iepazīstinātu patvēruma meklētājus un bēgļus ar Latvijas vēsturi, kultūru, novadu atšķirībām un senlatviešu nodarbošanās veidiem, 18. maijā sociālie mentori ar kopumā 44 klientiem devās ekskursijā uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.

Sociālie mentori 19. maijā sniedza praktisku un emocionālu atbalstu vienam patvēruma meklētājam no Nigērijas dalībai Tet Rīga Maratonā.

Patvēruma meklētāji sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts: