Darba piedāvājums - sociālais mentors

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ESF LSK

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" aicina darbā tolerantus, komunikablus SOCIĀLOS MENTORUS darbam Patvēruma meklētāju centrā, Muceniekos, projekta „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu" ietvaros!

Piedāvājam elastīgu darba laiku, apmaksātus ceļa izdevumus darba vajadzībām, kā arī unikālu pieredzi multikulturālā vidē. Garantējam atbalstu un apmācības, uzsākot darbu!

Prasības Sociālajam mentoram/-ei:
✔️iegūta vismaz vidējā izglītība vai līdzvērtīga izglītība, kas iegūta ārvalstīs;
✔️iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018. gads, kā arī tiks ņemts vērā 2019. gads) bijusi praktiska pieredze (t.sk., brīvprātīgais darbs), nodrošinot praktisku atbalstu, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, vismaz vienai personai, kas ir trešo valstu valsts piederīgais vai patvēruma meklētājs, vai bēglis, vai persona ar alternatīvo statusu;
✔️latviešu valodas zināšanas atbilst C1 līmenim, kā arī vismaz vienas citas svešvalodas (angļu, franču, vācu, spāņu vai krievu valodas) zināšanas atbilst vismaz B1 līmenim (saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē).

Kontaktinformācija:
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Gundega Rupenheite
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts: