sif-jauns-kras


Latvijas vasaras teātra pasakas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Nometnē "Latvijas vasaras teātra pasakas" 23 diasporas (Īrijā, Vācijā, Anglija, Luksemburga, Spānija, Norvēģija, ASV, Kanāda) un 20 Latvijas bērni vecumā no 6-18 gadiem, kļus par aktieriem, kas iestudēs un Limbažu viduslaiku pilsdrupu estrādē izrādīs pēc latviešu tautas pasakas "Putnu Bulbulis" motīviem veidotu izrādi, kurā galvenais varonis atkal būs Sprīdītis. Teātris kā darbības joma ir daudzpusīgs un ši iestudējuma pamatā – daudzveidīgs, situācijai adaptēts folkloras materiāls, kas ietver latviskās identitātes pamatvērtības (latviešu valodu un tradicionālo kultūru) – muzicēšana ar tautas mūzikas instrumentiem, dziesmas, danči, rotaļas, mutvārdu žanri, tērpu un dekorāciju darināšana. Tas dod plašas iespējas nodarbību laikā saistoši un paliekoši iepazīstināt bērnus ar latviešu folkloras mantojumu un tuvināties tā vērtībām. Iedzīvošanās pagājušo laiku latviešu un latvisko pasaku pasaules tēlos ne vien aizraujošā veidā ļauj kopt latviešu valodu, iepazīt latviešu tradīcijas un kultūru, bet arī dod saskarsmes un sadarbības pieredzi un attīsta radošumu. Ārpusnodarbību izbraucienos pie amatniekiem (kalējs, maizes cepējs) un Limbažu muzeju viņi iepazīs Latvijas dabu, amatniecību un kultūrvēstures vērtības, tuvināsies Latvijas realitātei un kultūrtelpai un attīstīs latviešu valodas prasmes.

Piešķirtais finansējums: 12993,11 EUR / 9 131.61 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/13
Projekta īstenotājs: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Sadarbības partneris: Limbažu novada pašvaldības Limbažu 3.vidusskola; Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Lādezers
Īstenošanas ilgums: 14.08.2019.-20.08.2019.