Home > MAF nacionālie konkursi 2021 > Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā - tur!

sif-jauns-kras


Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā - tur!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Search projects

Description

Projektā "Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā – tur !" ir iecerēts rīkot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem Vidzemē, gleznainā Stāmerienas ezera krastā. Galvenās projektā plānotās aktivitātes saistītas ar latviešu valodas apguvi netradicionālā veidā, Latvijas valstiskuma veidošanās vēstures notikumu izpēti, Vidzemes kultūrvēsturiskā novada iepazīšanu, veidojot izpratni par tautsaimniecības, valsts institūciju, mākslas, amatniecības un tradīciju vienotību un sinerģiju.

Projekta nosaukumā "Astoņi kustoņi. Kur ? Latvijā – tur !" ietvertie dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas tēli – astoņi kustoņi veido projekta ideju : kustība ir pamatā attīstībai, radošumam, pārmaiņām, arī vēsturei un tradīcijai. Tradicionāli vārds "kustonis" nozīmē dzīvu radību, bet mēs vēlamies rosināt ļauties vārdu spēlei un piedēvēt kustību visam, kur notiek pārmaiņas – kustība. Esam iecerējuši nometnei pievilināt 8 "kustoņus" – valodu, dzeju, mākslu, mūziku, vēsturi, sportu, teātri un dabu un spraigas nedēļas laikā mēģināt tos "pieradināt"...

Mērķis – saglabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu piederību Latvijas kultūrai un tradīcijām, veicināt latviešu valodas apguvi un tās lietošanas iemaņas ikdienas dzīvē, rosināt iepazīt un izprast Latvijas dabas ainavu īpatnējo skaistumu, vēstures, tautsaimniecības, kultūras vērtības, paplašināt priekšstatus par Latviju kā iespēju un radošuma zemi.
Mērķa grupa : 12 latviešu diasporas bērni no Gruzijas, Beļģijas, Norvēģijas un Turcijas, kā arī 8 bērni no Latvijas, kopā 20 dalībnieki, vecums no 6-18 gadiem

Nometnes īstenošanas vieta : Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts
Nometnes darbības laiks : 01.07.2019. – 07.07.2019.

Plānotās aktivitātes :
1. Latviešu valodas apguve : veidojot teatralizētu uzvedumu "Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā – tur! " pēc dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas motīviem. Runas, uzmanības, dikcijas, iztēles, partnerības vingrinājumi, attīstot reprezentatīvo sistēmu, ķermeņa daļu koordināciju, pozitīvo domāšanu. Kopīga dziedāšana un muzicēšana latviešu valodā.
2. Latvijas valsts veidošanās vēstures iepazīšana : Valkas muzeja ekspozīcija "Valka - Latvijas neatkarības šūpulis" veidota kā stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā no 1914. līdz 1920.gadam, kad latvieši, tāpat kā citas tautas, 1918.gadā piepildīja sapni par savu valsti. Īpaši akcentēti Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbi un Ziemeļlatvijas brigādes veidošana Valkā. Ekspozīcijā caur četrām sajūtām – Ceļa, Padomes, Štāba un Mājas - atspoguļotas tēmas par: Valkas pilsētu; bēgļiem; LZS dibināšanu (1917.g.); LPNP (1917.g.); Latviešu pagaidu Nacionālo teātri (1918.g.); Iksolatu – Padomju Latvijas pagaidu valdību; Ziemeļlatvijas armijas izveidošanu (1919.g.); ģenerāli Pēteri Radziņu. Ekspozīcija veidota sagaidot Latvijas valsts simtgadi, tā ir vizuāli izteiksmīga un saturiski saistoša dažādu vecumu skatītājiem.
3. Vidzemes kultūrvēstures iepazīšana : Jāņa Poruka dzejas stunda un rakstīšana ar rakstāmspalvu Druvienas muzejā Vecā skola, Vidzemes amatniecības tradīciju apguve radošajās darbnīcās – audumu apdruka un koka karošu izgatavošana, koka mūzikas instrumentu apskate viesojoties pie Druvienas kokļu meistara Viktora Černoglazova, Latvijas un Gruzijas vienojošās saiknes meklējumi, pētot mākslinieka Jūlija Straumes dzīves ceļus un atstāto mantojumu Latvijā un Gruzijā. Latvijas kultūrvēstures personību iepazīšana Valkā (Jānis Cimze), Gaujienā (komponists Jāzeps Vītols) un Trapenē (dzejnieks Ojārs Vācietis). Nometnes dalībniekiem plānojam ne tikai pasīvu klausīšanos, bet arī interaktīvu darbošanos, filmu skatīšanos, darbu komandās u.c. Kopīga muzicēšana, dejas un rotaļas ar Druvienas postfolkloras kopu.
4. Latvijas tautsaimniecības un industriālā mantojuma pētīšana : izzinošas un interaktīvas spēles Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atvērtajā krājumā "Klēts", Izglītojošajā un interaktīvajā centrā "Dzelzceļš un Tvaiks" Gulbenes stacijā un depo. Brauciens pa šaursliežu dzelzceļu ar Gulbenes – Alūksnes Bānīti.
5. Latvijas armijas vēstures un jaunsardzes kustības iepazīšana : pārgājiens kopā ar Lāsmu Gabdulļinu, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra vecāko referenti jaunsargu apmācību jautājumos uz Latvijas armijas vasaras nometņu vietu Litenē, kuru 1935. gadā izveidoja atbilstoši tā laika Latvijas armijas reglamentam un noteiktajiem normatīviem. Jaunsargu uzdevumu praktiska iepazīšana, tikšanās un sarunas ar Litenes vēstures pētnieku, grāmatas "Kas ir Litene ?" autoru Jāni Zvaigzni, Latvijas armijas karavīru piemiņas godināšana pie memoriāla "Sāpju siena". Latvijas armijas Litenes vasaras nometne ir oficiāli iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta.
6. Mūsdienu Latvijas lauku dzīves iepazīšana : Latvijas garšu iepazīšana kopā ar maizes, siera un medus meistaru Vili Kļaviņu.
7. Latvijas dabas skaistuma un diennakts ritma izjūtu pieredze : nometnes dienu rīta cēliens ar pastaigu pa rīta rasu, dabas skaņu un krāsu vērošanu, latviešu valodas apguvi un izrunas vingrināšanu ar teātra metodikas palīdzību, vakara noslēgums ar vakara gaismu vērošanu ezerā, dzejas klausīšanos un sarunām. Pastaigas pa gleznaino Stāmerienas ezera apkārtni un Gaujienas muižas parku.
Rezultāti :
Projektā plānotās aktivitātes gan Latvijas, gan ārzemju bērniem ļaus bagātināt latviešu valodas zināšanas un sarunu valodas iemaņas, mācoties publiski runāt, rakstot dzeju, esejas, iejūtoties aktiera lomā, dziedot dziesmas. Tās dos iespēju paplašināt zināšanas par Latvijas valstiskuma veidošanos, vēstures notikumiem, Vidzemes amatniecības un mākslas attīstību, īpatnībām un mūsdienu aktualitātēm. Tiks apgūtas jaunas praktiskā darba prasmes, sekmēta radošā domāšana, sadarbības un komunikācijas iemaņas

Information

Amount of Grant Awarded: 7991,68 EUR / 5 616.58 LVL;
Project number: 2019.LV/SP/05
Project Promoter: Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""
Partner(s): Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol!"; Gulbenes novada pašvaldība; Biedrība "Cēsu teātris
Place of implementation: Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts
Duration of the project: 05.08.2019.-11.08.2019.

Documents

Documents