sif-jauns-kras


Rotā saule, rotā bite

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Apraksts

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite"" tiks īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2019.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim. Projekta ietvaros no 2019.gada 28.jūlija līdz 4.augustam norisināsies 8 dienu gara vasaras nometne Latvijas un latviešu diasporas bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem.

Projekta mērķis – saglabāt diasporas saikni ar Latviju, celt bērnu un viņu ģimeņu nacionālo lepnumu, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Projekta mērķa grupa – 15 Latvijas bērni un 15 latviešu diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 8 līdz 14 gadiem

Nometnes „Rotā saule, rotā bite" laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem amatu prasmju meistariem – bitenieks, pirtniece, koktēlnieks. Iepazīsies ar Saules gadu, latviešu godiem – vedībām un krustabām Dzerkaļu ģimenes pavadībā, savas dzimtās vietas dabas saudzēšanu. Nometnē paredzēta darbošanās valodas nodarbībās, radošajās darbnīcās, dziedāšana, tradicionālo deju, rotaļu mācīšanās, sportiskas aktivitātes, nakts trasīte. Notiks izzinošas ekskursijas uz ZAOO Daibes poligonu, Beverīnas labirintiem, Baskāju taku. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstītas, pilnveidotas latviešu valodas prasmes, veicināta bērnu interese par kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve

Plānotie rezultāti:
1) nometnē iesaistīti 15 Latvijas un 15 latviešu diasporas bērni;
2) noorganizēta 8 dienu vasaras nometne;
3) uzlabota latviešu valodas prasmes, diasporas bērni spēj prezentēt guvumu valsts valodā;
4) veicināta diasporas bērnu izpratne par Latviju, tās kultūru un vēsturi;
dalībnieki izzinošās ekskursijās ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 10500,00 EUR / 7 379.44 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/06
Projekta īstenotājs: Biedrība "Dēms"
Sadarbības partneris: Gulbenes novada pašvaldība; Rankas pamatskola; Rankas attīstības biedrība; bezpeļņas organizācija Tallinas latviešu papildskola "Taurenis"
Īstenošanas vieta: Gulbenes novads, Rankas pagasts
Īstenošanas ilgums: 28.07.2019.-04.08.2019.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli