sif-jauns-kras


Mūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir Latvijā dzīvojošo ebreju un ukraiņu bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas ebreju etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana.

Projekta ietvaros ir plānota ebreju, ukraiņu un latviešu skolu jauniešu sadarbība, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un kultūras procesu izpratni un analīzi.

Projektā ir plānots iesaistīt ebreju bērnus no Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas un latviešu bērnus no Rēzeknes katoļu vidusskolas, Majoru vidusskolas (Jūrmala) un Jaunjelgavas vidusskolas.

Projektā ir akcentētas divas tēmas:
1. Latvijas ebreju reliģiskā dzīve (Rēzeknes Zaļā sinagoga, Jaunjelgavas sinagoga un Rīgas sinagoga).
2. Mazākumtautību pārstāvji un viņu loma Latvijas vēsturē un kultūrā.
Svarīgs uzdevums ir veicināt sabiedrības saliedētību un identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Īpaši svarīgi ir iesaistīt šajos procesos un pētījumos jauniešus.

Mērķis ir pievērst skolnieku uzmanību Latvijas mazākumtautību parstāvjiem, kuri sasniedza starptautisku popularitāti un devuši izcilu ieguldījumu Latvijas vēsturē un kultūrā.

Projekta ietvaros: braucieni no Rīgas un Jaunjelgavas uz Rēzekni (ar Rēzeknes Zaļās sinagogas apmēklējumu) un no Rēzeknes un Jaunjelgavas uz Rīgu (ar tikšanās ar Latvijas Katoļu Arhibīskapu Z.Stankēviču un Rīgas sinagogas rabīnu E.Krumeru.)

Projekta rezultāts – izstāde „Mūsu kopīga vēsture. Ceļi un likteņi".

Izstādes prezentācijas vieta – Rīgas sinagogā.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 5190,00 EUR / 3 647.55 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MTSP/07
Projekta īstenotājs: Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojums
Īstenošanas vieta: Latgale, Rīga, Vidzeme
Īstenošanas ilgums: 15.04.2019.- 27.10.2019.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli