Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Mūsu tautasdziesmas MEMĒS

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Meklēt projektus

Tautasdziesmu MEME - senā tautasdziesmu vērtība mūsdienu jauniešu skatījumā, izpratnē.

Mērķis - ar inovatīviem paņēmieniem attīstīt savstarpējās sapratnes divvirzienu procesu, kurā mazākumtautību un latviešu bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību, kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un kultūrvēstures jautājumiem.

Mērķa grupa: krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu bērni un jaunieši

Īstenošanas vieta – Rīga

Galvenās aktivitātes:
Radošās darbnīcas
Konkurss "Tautasdziesmu MEMES"
Rezultāti – veicināta:
• krievu, igauņu un ukraiņu bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana,
• krievu, igauņu un ukraiņu kopienu etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam,
• attīstītas zināšanas par tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīts radošums, veidojot tautas dziesmu MEMES.
• krievu, igauņu un ukraiņu tautības pārstāvju iesaistīšanās pilsoniskās līdzdalības un sabiedriskajos procesos,
• krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbība apzinot kultūras mantojumu, tā veicinot kopīgu izpratni par kultūras un kultūrvēstures jautājumiem,
• krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai novēršot divkopienu (latvieši – slāvi) sabiedrības veidošanos.

Projekta rezultāts:
• izstāde „Latvijai veltītā dzīve. Mazākumtautību pārstāvji Latvijas kultūrā".
Izstādes prezentācijas vieta – Rīgas sinagogā.

Piešķirtais finansējums: 5200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MTSP/04
Projekta īstenotājs: Latvijas ukraiņu biedrību apvienība
Īstenošanas vieta: Rīga
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.