sif-jauns-kras


Ebreji Rēzeknē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Meklēt projektus

Mērķis: krievu un latviešu jauniešiem veicināt savstarpēju izpratni, sadarbību kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.
Mērķa grupa: krievu un latviešu jaunieši
Īstenošanas vieta – Rēzekne, Daugavpils

Galvenās aktivitātes:
1) Seminārs
2) Pētījums "Rēzeknes ebreju vēsture"
3) Fotostāsta "Ebreju pasakas" veidošana
4) Noslēguma pasākums "Ebreji Rēzeknē"

Rezultāti – Veicināta:
• krievu jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana,
• Latvijas ebreju kopienas etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam,
• krievu tautības pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos prasme, krievu un latviešu tautības jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai

Piešķirtais finansējums: 5200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MTSP/06
Projekta īstenotājs: Biedrība “Goraļ”
Īstenošanas vieta: Latgale
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.