sif-jauns-kras


Īrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Projekta "Īrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana" mērķis ir Īrijas un Lielbritānijas latviešu sabiedrisko organizāciju (biedrību, klubu, māksliniecisko kopu, skoliņu, draudžu u.c. veidojumu) kapacitātes stiprināšana.

Mērķa sasniegšanai tiks rīkots trīs dienu seminārs, kurā būs iekļautas sekojošas tēmas: Diasporas likums, tā nozīme un skaidrojumi; projektu vadība sabiedrisko organizāciju aktivitāšu īstenošanai; sabiedrisko organizāciju publicitāte, organizācijas tēla veidošana, galveno kļūdu analīze.

Amount of Grant Awarded: 11227,60 EUR / 7 890.80 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/02/10
Project Promoter: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
Place of implementation: Īrija
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.