sif-jauns-kras


Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Projekta "Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē" ir latviešu kultūras biedrības SAIME iecere un mērķis 2019. gada aktivitāšu īstenošanai Štutgartes kopienā un sadarbojoties ar kaimiņkopienām un biedrībām gan Eiropā, gan Latvijā.

Šī projekta uzsvars tiek likts uz bērniem un jauniešiem un aktivitātēm, kas veicina šīs interešu grupas aktīvu līdzdalību latviskajā vidē, latvisko tradīciju un vērtību iepazīšanā un sevis kā latviešu un Latvijai piederīgo identificēšanā.

Caur nometnēm, sadraudzības pasākumiem, ārpusskolas aktivitātēm un regulārajiem piedāvājumiem bērnu un jauniešu radošajām nodarbībām tiks piesaistīti jauni interesenti un biedri un veicināta šīs mērķgrupas radošā un mākslinieciskā darbība, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību diasporas kultūrsociālajā vidē.

Pašiem bērniem, aktīvi darbojoties un iesaistoties interešu grupu darbībā un projekta ietvaros rīkotajās sadraudzības nometnēs, būs iespēja izzināt un iepazīt latviskās dzīvesziņas pamatus, izkopt latviešu valodu, stiprināt latvisko identitāti, veidot draudzības ar latviešu bērniem un radīt paliekošas vērtības, kas vienos visus diasporas bērnus plašajā pasaulē.

предоставил финансирование: 14230,00 EUR / 10 000.90 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/06/11
Исполнитель проекта: Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"
Место реализации: Vācija, Latvija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.