sif-jauns-kras


Ar zināšanām - tuvāk Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Šis ir pilotprojekts, kas ir vērsts uz zināšanu pārnesi par iespējām piedalīties latviešu diasporas sabiedriskajā dzīvē Skandināvijā, remigrēt vai iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu.

Projekta galvenais mērķis ir rīkot informatīvus un izglītojošus pasākumus šādām mērķa grupām:
1) imigrantiem, kas nesen ieradušies no Latvijas, lai sniegtu viņiem informatīvu atbalstu un zināšanas par diasporas organizācijām Ziemeļvalstīs;
2) potenciāliem remigrantiem, kuri vēlas saņemt informāciju par remigrācijas atbalsta, darba un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā;
3) bērniem un jauniešiem, kuri vēlas pamēģināt skolas gaitās Latvijā, diagnosticējot viņu valodas zināšanu līmeni un sagatavojot viņus skolai, kopā ar sadarbības partneriem, tādējādi veicinot ģimeņu lēmumu atgriezties Latvijā.

Projektā paredzētas semināri un apmācības klātienē un tiešsaistē, kā arī telefoniskas konsultācijas visām augstāk minētajām mērķa grupām.

Projektā veidosim sadarbību ar Latvijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī aicināsim iesaistīties uzņēmumus-darbadevēju pārstāvjus un skolas.

предоставил финансирование: 14995,20 EUR / 10 538.69 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/16/08
Исполнитель проекта: Biedrība "Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa"
Место реализации: Zviedrija, Latvija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.