Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


NĀBURGU BŪŠANA

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Raidījumu cikla "Nāburgu būšana" otrā sezona radio STAR FM ceturtdienas vakaros 18:00 – 19:00 tieši tāpat kā Nāburgu Būšanas pirmie raidījumi, ir veltīta mazākumtautībām Latvijā. Primārā mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 49, bet sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji. Pirmais "Nāburgu Būšanas" cikls izpelnījās neviltotu klausītāju atzinību, tāpēc "Nāburgu būšana" ar vadītājiem Oskaru Leperu, Kristīni Garklāvu un Egonu Reiteru vēlas turpināt šo ceļu, aizraujošā veidā stāstot par mazākumtautību unikālo pienesumu Latvijas kultūrtelpai un sabiedrībai, aicinot studijā mazākumtautību pārstāvjus un iesaistot klausītājus.

Raidījumu "Nāburgu būšana" mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicināt sabiedrības saliedētību un toleranci un stiprināt kopēju valstiskuma apziņu. Projekta galvenie uzdevumi ir stiprināt mazākumtautību piederības sajūtu Latvijai, stiprināt sabiedrības saliedētību, izglītot Latvijas sabiedrību par mazākumtautībām Latvijā, radot izpratni par kopējo kultūrtelpu Latvijā.

предоставил финансирование: 27967,03 EUR / 19 655.34 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/064/09
Исполнитель проекта: SIA "Star FM"
Период проетка: 26.08.2019. - 10.01.2019.