sif-jauns-kras


Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība! Tas ir desmit raidījumus cikls par pierobežas novadu iedzīvotājiem un viņu ikdienu, jo īpaši – mediju lietošanas ieradumiem, vēlēšanos vai tieši otrādi – nevēlēšanos un iemesliem, kāpēc tiek patērēti vai ignorēti konkrēti mediji un to saturs. Raidījumu laikā tiks izcelta attālāko Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju nozīme valsts drošības kontekstā, gan arī meklēti risinājumi medijpratības un kritikas stiprināšanai un uzlabošanai Daugavpils, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novados.

предоставил финансирование: 19839,95 EUR / 13 943.60 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/025/12
Исполнитель проекта: SIA „Latgales reģionālā televīzija”
Период проетка: 01.05.2019.-31.01.2020.