Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvija Eiropas mājā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta uzdevums ir veidot padziļinātus analītiskus materiālus par procesiem Eiropas Parlamentā, ar mērķi informēt un izglītot sabiedrību par Eiropas Parlamenta nozīmi, darbības principiem un tā ietekmi gan Latvijas, gan arī pasaules mērogā, attiecīgi paaugstinot sabiedrības izglītotības līmeni un piederības sajūtu Eiropas Savienībai, kā arī veicināt sabiedrības atbildību un lielāku iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesā.

Projekta "Latvija Eiropas mājā" ietvaros tiek veidoti pētnieciski un analītiski raidījumi, kuros žurnālisti pēta, un ar Latvijas politiķiem un deputātiem diskutē par Eiropas Parlamenta darbības principiem un funkcijām. Raidījumu laikā rūpīgi tiek pētīti un analizēti jautājumi par Latvijas lomu vienotā Eiropā, Eiropas Parlamenta ietekmi uz Latviju, gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un padziļināti analizēti Eiropas procesi, gan tādi, kas jau ir sākušies, gan arī tie, kas tiks aktualizēti pēc vēlēšanām. Raidījumos tiek veikta padziļināta žurnālistika izpēte un analīze par to kā Eiropas Parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, valsts sabiedriski politiskos procesus, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas Parlamenta procesus utml.

Projekta formāts - 30 minūšu raidījumi, kas Latviešu valodā atskaņoti radio Baltkom Radio un Mix FM ēteros, informācija izvietota audio, video un rakstu formātā ziņu portālā Mixnews.lv, sociālo tīklu un interneta vietņu profilos.

предоставил финансирование: 53703,40 EUR / 37 742.96 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/044/26
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNR LTD"
Период проетка: 01.04.2019. - 30.11.2019.