sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekts paredz stiprināt Zemgales NVO Centra darbību, nodrošinot ikdienas pakalpojumu veikšanu, ekspertu piesaisti Zemgales NVO Forumam, ārējās komunikācijas stiprināšanu, pilnveidojot mājas lapas saturu un paplašinot par Zemgales NVO sektoru pieejamo informāciju, pārstāvēt Zemgales NVO sektora intereses vietējā (pašvaldību), reģionālā (Zemgales plānošanas reģions) un nacionālā līmenī (valsts pārvalde), kā arī veicināt savstarpēju sadarbību starp reģionā esošajām NVO, izmantojot gan Zemgales NVO Forumu kā platformu, gan arī veicot ikdienas konsultācijas.

Projekta mērķis ir nodrošināt Zemgales NVO sektora aktīvu līdzdalību sabiedriskos procesos, veicinot kvalitatīvu atbalstu reģiona NVO darbībai un līdzdalībai, stiprinot Zemgales NVO Centra darbību un aktivitātes, kā arī paredzot nodrošināt vismaz 200 NVO pārstāvju un 20 indivīdu iesaisti sekojošās aktivitātēs: konsultāciju nodrošināšana, pasākumi NVO sadarbības veicināšanai (Zemgales NVO Forums – sadarbības platforma), interešu pārstāvniecība, informācijas resursu pieejamība – apkopot Zemgales NVO sektoram aktuālu informāciju un publicēt mājas lapā, sociālajos tīklos.

Projekta īstenotājs ir Zemgales NVO Centrs – reģionāls NVO resursu centrs, kurš savu darbību uzsāka 1998.gadā (www.zemgalei.lv).

Projektu plānots īstenot no 2019.g. 01.janvāra līdz 31.oktobrim.

предоставил финансирование: 17000,00 EUR / 11 947.67 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/016
Исполнитель проекта: Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Место реализации: Zemgales plānošanas reģions
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.