Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


"Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas stratēģijas izstrāde un informatīvās kampaņas par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu īstenošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta uzdevums ir izstrādāt interneta žurnāla "Satori.lv" ziedošanas kampaņu, kuras ietvaros realizēt informatīvu kampaņu par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu. Projekta pamata mērķauditorija ir interneta žurnāla "Satori.lv" lasītāji un potenciālie ziedotāji. Sekundārā mērķauditorija ir plašāka sabiedrība.

Projekta galvenās aktivitātes ir ziedošanas kampaņas stratēģijas un koncepcijas izstrāde, informatīva video par ziedošanu kā pilsoniskas līdzdalības veidu producēšana un izplatīšana, publiskas diskusijas organizēšana un transkripcijas publicēšana interneta žurnālā "Satori.lv". Projekta mērķis ir vairot iedzīvotāju izpratni par demokrātijas pamatprincipiem un to gatavību ziedot NVO, kas stiprina demokrātiskas vērtības, šādi palielinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā (internetā).

Plānotais rezultāts ir iedzīvotāju lielāka informētība par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu, kā arī pārdomāta "Satori.lv" ziedošanas kampaņa, kuru īstenojot, savāktie ziedojumi ļaus veidot nekomerciālu, neatkarīgu mediju, kas attīsta iedzīvotājos kritisko domāšanu, izpratni par dažādu sabiedrības grupu vajadzībām, demokrātiskām vērtībām un cilvēktiesībām, cīnās pret diskrimināciju un naida runu, popularizē gan NVO darbību, gan pilsonisko līdzdalību.

Piešķirtais finansējums: 13659,05 EUR / 9 599.63 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/030
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ascendum"
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.