sif-jauns-kras


Audzināsim pusaudzi nevardarbīgi!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Latvijas Bērnu fonds (LBF) ir labdarības NVO, kas jau kopš 1989.gada rūpējas par to bērnu labklājību Latvijā, kas nonākuši dažāda veida grūtībās vai krīzes situācijās. LBF ir viena no pirmajām organizācijām, kas kopš 1990.to gadu beigām darbojas vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanā. Kopš 2010.gada LBF ir atbildīgs par valsts finansējumu cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai. Pašlaik šo rehabilitāciju nodrošina 7 specializētie centri (NVO) visos reģionos.

Vardarbība pret bērniem kvalitatīvi atšķiras no citiem vardarbības gadījumiem – cietušajiem ir mazāk iespēju no tās izvairīties, vienlaikus sabiedrībā notiekošie procesi un sociālie paradumi sabiedrības digitalizācijas kontekstā ir būtiski mainījušies. Tehnoloģiju straujā attīstība maina pedagoģiskos nosacījumus arī komunikācijā ar mūsdienu bērniem un jauniešiem, kas ir pirmā paaudze, kas izaugusi moderno tehnoloģiju laikmetā. Un tas ir liels izaicinājums visiem speciālistiem, kas ikdienas darbā strādā ar bērniem un jauniešiem.

Līdz ar to arī atbildība, kas gulstas uz tiem NVO, kas nodrošina minēto pakalpojumu, ir ļoti liela un prasa atbilstošu profesionalitāti un darba metodes. Tādēļ projekta tiešais mērķis ir ar kompleksu pasākumu kopumu paaugstināt 8 specializēto NVO profesionālo kapacitāti darbā ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Gan šie NVO, gan bērni un jaunieši ir projekta tiešās mērķa grupas. Savukārt, projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, paaugstinot bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti veicinot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Projekta aktivitātes 07.05. - 31.10.2019. norisināsies visos reģionos. To rezultātā (speciālistu apmācības, bērnu un jauniešu ar uzvedības traucējumiem iesaiste brīvprātīgajā darbā) 8 NVO 30 darbiniekiem tiks paaugstināta profesionālā kapacitāte darbā ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, kuri, savukārt, izstrādās 7 labdarības projektus specializēto NVO vajadzībām.

Piešķirtais finansējums: 14 542,67 EUR / 10 220.65 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/009
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 07.05.2019.-31.10.2019.