Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Mērķa grupas:

1) biedrība un tās brīvprātīgie - jaunieši un 2) sabiedrības locekļi, kas izmantos projekta rezultātus izglītošanās mērķiem.

Vieta: Latvija.

Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:
- Cilvēktiesību izglītības satura veidošana iniciatīvas Cilvēktiesību Ziņotājs ietvaros, gatavojot ziņu un viedokļu rakstus par Latvijai aktuālo cilvēktiesībās
- Brīvprātīgo, īpaši jauniešu, iesaiste cilvēktiesību izglītības aktivitātēs iniciatīvas Cilvēktiesību Ziņotājs ietvaros, to zināšanu un kompetenču celšana cilvēktiesību izglītības satura veidošanā, jomas veicināšanā un medijpratībā
- Cilvēktiesību izglītības jomā veidotā satura efektīva izplatīšana gan caur sabiedrībai brīvi pieejamu un modernu iešsaistes platformu Cilvēktiesības.info, gan arī sociālajiem medijiem (TW, FB), kuriem ir īpaši liels potenciāls sasniegt plašāku sabiedrību
- NVO un valsts institūciju iesaiste un līdzdalības koordinēšana Cilvēktiesību Ziņotāja satura veidošanā un rezultātu izplatīšanā
- Projekta izstrāde finansējuma piesaistei cilvēktiesību izglītības jomas politikas eidošanai un ieviešanai sadarbībā ar publisko sektoru

Šo aktivitāšu rezultātā tiks nodrošināta brīvprātīgo aktīva iesaiste pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, kā arī veicināta sabiedrības, uz ko vērstas cilvēktiesību izglītības aktivitātes, izpratne par cilvēktiesībām, iespējām tās aizstāvēt un demokrātijas pamatprincipiem, kā arī līdzdalības iespējām demokrātiskos procesos.

Amount of Grant Awarded: 16992,07 EUR / 11 942.09 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/022
Project Promoter: Biedrība "Baltic Human Rights Society"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2019.-31.10.2019.