Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Dari labu, rādi priekšzīmi un iedvesmo citus!

sif-jauns-kras


Dari labu, rādi priekšzīmi un iedvesmo citus!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekts virzīts uz viena no Liepājas Neredzīgo biedrības darbības virziena realizēšanu, t.i. regulāru biedrības cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu kvalitatīvākai darbībai biedrības biedru un mērķgrupas interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā pašvaldības un valsts līmenī, tādējādi stiprinot pilsonisku sabiedrību, kā arī veicinot darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju sadarbību izvirzīto mērķu sasniegšanā. Galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti ir informācijas pieejamības un tehnoloģiju izmantošanas pilnveide biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv; izglītojošu semināru un praktisko darbu cikla īstenošana par sadarbību komandā un brīvprātīgo darbu, cilvēku ar invaliditāti tiesību apzināšanos un aizstāvību NVO, pašvaldības un valsts līmenī; brīvprātīgā darba pieredzes stāstu apmaiņa tikšanās pēcpusdienā un ekskursijā uz atpūtas bāzi „Valguma pasaule" Baskāju taku un Šlokenbekas muižu; semināri par emocionālo inteliģenci saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem; biedrības biedru līdzdalība un pārstāvniecība NVO, pašvaldības un valsts institūcijās; publicitātes veidošanas darbs par biedrību, pašu projektu un tā rezultātu prezentēšanu biedrības biedriem, citām organizācijām, atbalstītājiem un masu medijiem.

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti pieredzes bagāti biedrības darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji, kā arī no jauna motivēti biedri - perspektīvā brīvprātīgie darbinieki. Tā laikā notiks sadarbība ar Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un RSU Liepājas filiāles darbiniekiem un studentiem, NVO, Liepājas pilsētas pašvaldību un citām valsts institūcijām. Tā norises vieta Liepāja, Pāvilostas novads, Ziemupe, Engures novads un Rīga.

Amount of Grant Awarded: 12998,32 EUR / 9 135.27 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/001
Project Promoter: Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.06.2019.-31.10.2019.