sif-jauns-kras


Aktīva interešu aizstāvība

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Description

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvību. Šī mērķa īstenošanai, nodrošināsim Apeirons biedru dalību dažāda līmeņa pārstāvniecības veidojumos valsts un pašvaldību līmenī, kā arī nodrošināsim to, lai arī informācija par panāktajiem rezultātiem un procesiem , tiktu publicēta mājas lapā, lai ar to varētu ikviens iepazīties. Tāpat arī noorganizēsim piecas atklātās tikšanās, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju, savstarpēji veidot kontaktus un izteikt savu viedokli.

Information

Amount of Grant Awarded: 7868,65 EUR / 5 530.12 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/IAS/001
Project Promoter: nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.

Documents

Documents