Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Konkursā meklēs jauno Sabiedrības integrācijas fon[..]

Konkursā meklēs jauno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktoru

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Konkursā meklēs jauno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktoru

Pirmdien, 2. septembrī, Valsts kanceleja izsludina atklātu konkursu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktora amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 9. oktobrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadības vai tiesību, vai sociālajās zinātnēs un vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vai struktūrvienības vadītāja amatā. Pieredzei jābūt arī finansējuma piesaistē un darbā ar nevalstiskajām organizācijām. Vēlams arī, lai pretendenti ir izstrādājuši vai vadījuši projektus. Obligāta prasība – teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmā kārta tiks uzsākta 3. oktobrī, un tās laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību amata prasībām.

Konkursa otrās kārtas ietvaros norisināsies klātienes intervijas, kuru laikā pretendenti izklāstīs savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, kā arī prezentēs vīziju par SIF darbības prioritātēm un attīstību. Šajā konkursa posmā tiks novērtēta arī pretendentu pieredze un izpratne sabiedrības integrācijas jomā, projektu un organizācijas vadībā, kā arī finansējuma piesaistē. Vienlaikus tiks novērtētas arī pretendentu komunikācijas, argumentācijas, prezentācijas un angļu valodas prasmes.

Tiem pretendentiem, kas tiks izvirzīti uz konkursa trešo kārtu, būs jādemonstrē savas vadības kompetences šādās jomās: pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana, stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana un rezultātu sasniegšana.

Balstoties uz trešajā kārtā un visā konkursa gaitā novēroto, konkursa komisija nosaka konkursa uzvarētāju. Pirms šo pretendentu virzīt apstiprināšanai amatā, Valsts kancelejai ir tiesības apkopot pretendenta iepriekšējo darba devēju un sadarbības partneru atsauksmes. Potenciālo SIF sekretariāta direktoru amatā apstiprina SIF padome.

Konkursa sludinājums tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: viens Ministru prezidenta deleģēts pārstāvis, viens Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis un divi Memoranda padomes deleģēti nevalstisko organizāciju pārstāvji (neviens no minētajiem vienlaikus nav Fonda padomes locekļi).

Šis ir jau piektais gads, kopš tiek īstenota centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlasi. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 19 konkursos vadītāji izraudzīti 12 valsts tiešās pārvaldes iestādēm, piesaistot un motivējot darbam valsts pārvaldē augsta līmeņa profesionāļus.

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: INFOGRAFIKA

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts:

sabiedribas-integracijas-fonda-sekretariata-direktors