Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Šogad skolas gaitas uzsākuši 10 patvēruma meklētāj[..]

Šogad skolas gaitas uzsākuši 10 patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu bērni

ESF LSK

Šogad skolas gaitas uzsākuši 10 patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu bērni

2019. gada augusta mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 12 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada augustā saņēma 90 klienti, no tiem – 63, kas uzturējās Patvēruma meklētāju centrā, Muceniekos un 27 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā, no tiem: 20 sievietes, 47 vīrieši, 23 bērni.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra – Rīgā, LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja nodrošināt gan psihoemocionālo palīdzību, gan primāro vajadzību apmierināšanu. LSK turpināja apģērba, apavu sagādi klientiem, kā arī sniedza praktisku palīdzību sadzīvisku problēmu risināšanā, formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, palīdzot nokārtot trūcīgo statusu u.c.

Augusta mēnesis pagāja, gatavojoties jaunajam mācību gadam. Skolas gaitas uzsāka 10 skolēni (1.klasē- viens, 2.klasē – četri, 3.klasē – viens, 4.klasē - divi, 6.klasē – viens, 8. klasē – viens) no tādām valstīm kā Afganistāna, Krievija, Azerbaidžāna, Mongolija, Ukraina u.c. Pirmo reizi uz skolu devās 5 patvēruma meklētāju un bēgļu bērni (apmeklējot pirmo, otro un astoto klasi). Mācības turpināja 5 skolēni. Četri patvēruma meklētāju un bēgļu bērni apmeklē bērnudārzu, trīs patvēruma meklētāju bērni gaida vietu pirmsskolas izglītības iestādēs, lai apgūtu obligāto pirmsskolas izglītību. LSK, atbalstot visus skolā gājējus, sagādāja visiem skolēniem humāno palīdzību - skolas somas ar nepieciešamajām kancelejas precēm.

Lai atvieglotu bērnu integrāciju skolā, sociālie mentori palīdzēja bērniem un bērnu vecākiem laicīgi sagatavoties skolai – kopīgi apmeklēja skolu, lai iepazītos ar skolas vidi, klases audzinātāju. Tika izzinātas bērnu valodu zināšanu prasmes, iemaņas, hobiji, talanti. Tāpat, mentori palīdzēja vecākiem uzrakstīt iesniegumus par interešu pulciņiem skolā un noformēt bērniem skolēnu e-kartes.

Pirms jaunā mācību gada sākuma, 32 patvēruma meklētāji un bēgļi ar bērniem (13 pieaugušie un 19 bērni) sociālo mentoru pavadībā devās uz Siguldu. Ģimenes apmeklēja Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupas, Gūtmaņa alu un noslēgumā devās uz bērnu spēļu laukumu Raiņa parkā. LSK izsaka pateicību Ropažu novada domei par sadarbību, nodrošinot skolēnu autobusu šim braucienam, un Siguldas tūrisma informācijas centra vadībai par iespēju bez maksas apmeklēt Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupas!

Augusta mēnesī alternatīvo statusu saņēma 1 klients no Krievijas, PMLP lēmumu par statusa nepiešķiršanu saņēma 3 klienti no Azerbaidžānas, 3 no Gruzijas un 2 no Krievijas.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: