Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Atbalsts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļ[..]

Atbalsts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiks sniegts līdz 2022.gada nogalei

 Logo ESF

Atbalsts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiks sniegts līdz 2022.gada nogalei

2019.gada 4.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja līgumu ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" par sociālekonomiskā atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Līguma izpildes termiņš - 36 mēneši (no 2019.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim).

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" turpinās sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Uz pakalpojuma uzsākšanas brīdi tiks iesaistīti 2 sociālie darbinieki un vismaz 10 sociālie mentori, kuri sekmēs klientu pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos un integrāciju sabiedrībā, sniegs atbalstu personu un viņas ģimenes locekļu krīzes situācijas risināšanai, veidos izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā, palīdzēs apzināties savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, saņemt atbalstu ikdienas dzīves situāciju risināšanā, piemēram, mājokļu, veselības un sociālo pakalpojumu u.c. jautājumos.

Pēc patreizējās prognozes sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pēctecība būs jānodrošina vismaz 80 personām, t.i., 60 patvēruma meklētājiem, kuri uzturas Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki", un 20 personām, kuras dzīvo ārpus Muceniekiem.

Iepriekšējā periodā Publisko iepirkumu likuma kārtībā tika izraudzīti šādi pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu:

  • no 2016.gada 6.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim un no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.novembrim - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts";
  • no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 19.aprīlim - biedrība „Patvērums "Drošā māja"";
  • no 2018.gada 20.aprīļa līdz 2018.gada 31.maijam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, sociālo darbinieku un sociālo mentoru nodrošināja Sabiedrības integrācijas fonds;
  • no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 30.novembrim sociālā darbinieka un sociālo mentora pakalpojumus nodrošina biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts".

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. Vairāk par aktivitāti šeit. Vairāk par projektu šeit.


Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: