Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Ieraudzīt horizontu savā organizācijā

Ieraudzīt horizontu savā organizācijā

Logo ESF

Ieraudzīt horizontu savā organizācijā

RakstsNr3Sākot no 2019. gada 7. jūnija Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" uzsāka intensīvu izglītošanas pasākumu kopumu Latvijas darba devējiem. Izmantojot divas mācību programmas – "Skatu punkti: Ieguvumi", kas paredzēta augstākā līmeņa vadītājiem un "Skatu punkti: Cieņa", kas paredzēta organizāciju darbiniekiem, kuri vēlas izglītoties par dažādības vadību, universālo dizainu, dzimumu līdztiesību un diskriminācijas novēršanu, jebkurš organizācijas pārstāvis ir aicināts pieteikties tīmekļa vietnē www.skatupunkti.lv.

2019. gada ietvaros apmācības apmeklējušu 54 Latvijas uzņēmumu un institūciju augstākā līmeņa vadītāji, savukārt, apmācības darbiniekiem apmeklējuši 151 darbinieks. Patiess gandarījums, ka kopumā no 205 dalībniekiem, kuri iesaistījušies programmas norisēs, 80 dalībnieki pārstāvējuši 80 valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu darbinieki, savukārt 85 cilvēki pārstāvējuši Latvijas vietējos un starptautiskos uzņēmumus, bet 40 cilvēki biedrību un nodibinājumus visā Latvijā. Liels ir gandarījums, ka uzņēmumu vidū ir arī septiņi Latvijas lielie uzņēmumi gan pēc apgrozījuma, gan pēc darbinieku skaita.

Neskatoties uz skaitļiem, nozīmīgākais, ka visā Latvijā notikušo pasākumu laikā ikviens diskusijās aktualizējies neviennozīmīgs jautājums, kas nozīmīgs dažādības vadības kontekstā ikdienas darbā tiek pārrunāts, sniedzot iespējas ikvienam dalībniekam paust savu nostāju. Pasākumu mērķis nav krasi mainīt dalībnieku uzskatus, bet sniedz iespēju paplašināt redzes loku, veikt savu vērtību un nereti dziļi iesakņojušos uzskatus, lai nākotnē varētu pieņemt lēmumus, kas ir brīvi no aizspriedumiem par konkrētām sociālām grupām.

Ikviens dalībnieks, kurš piedalījies apmācību pasākumos, ir izteicis pozitīvu atgriezenisko saiti par to, ko ieguvis vai sapratis mācību laikā. Atsevišķiem cilvēkiem mācības bijušas dziļi personīgi nozīmīgas, citiem – nozīmīgas ar vēlmi mainīt savu darba vidi vismaz vienā vai vairākos elementos.

Vēlos arī izcelt atsevišķus gadījumus, kurus ir būtiski izcelt kā īpaši pozitīvu pasākumu ietekmi. Piemēram, kāda sieviete pēc apmācībām nolēma mainīt darba vietu, jo saprata, cik pavirši viņas darba devējs izturas pret darbiniekiem. Tāpat kāds vīrietis, kurš bija izteikti neizprotošs par sievietes pašas spējām risināt konflikta situācijas ģimenē dzimumu līdztiesības lekcijas laikā, vēlāk vērsās pie apmācību ekspertiem pēc padoma, kur iegūt informāciju par atbalstu sievietei, kas cietusi no vardarbības, tādejādi parādot, ka informācija par šo tēmu bija saglabājusies un kļuva aktuāla viņa dzīves situācijā.

Jāsecina, ka neskatoties uz pozitīvo ietekmi, ko sniedz cilvēku individuālā pieredze apmācību laikā, nākas secināt, ka vairumā gadījumu tieši valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki apliecina, ka viņiem nav iespējas mainīt situāciju vai uzlabot procesus, kas saistās ar īpaši sarežģītiem cilvēkresursu vadības izaicinājumiem institūcijās.

Dalībnieki, kas pārstāv valsts pārvaldes iestādes informē, ka viņu iestādēs pastāv izteikta necieņa pret darbinieku personīgo laiku, un ka cilvēki piedzīvo negatīvu attieksmi pret sevi un saviem kolēģiem dažādos veidos. Ir patiesi skumji dzirdēt – "mēs jau esam valsts iestāde un mūs neviens neaizstāv".

Apmācību ekspertu komanda, tuvojoties gada noslēgumam aicina īpaši valsts pārvaldes darbiniekus apzināties savas tiesības, iegūt informāciju par to, kas ir un kāda ir veselīga un labvēlīga darba vide un tiekties ieraudzīt horizontus, kas vēl nav ieraudzīti. 2020. gada ietvaros kopā paredzētas trīspadsmit mācības visā Latvijas teritorijā. Informācija drīzumā būs pieejama www.skatupunkti.lv.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Rasma Pīpiķe
Dažādības vadības vadošā eksperte
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
@rasmalv

Normunds Pīlips
Sabiedrības integrācijas fonds
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. 67078205
e-pasts: