Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidošanā remigrantiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu profesionālo darbību, atbilstoši savai kvalifikācija, vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Par remigrantu saskaņā ar konkursa nolikumu uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Plānojam īstenot kopumā četru grupu apmācību, t.sk. divas apvienotās bērnu un jauniešu grupas, atkarībā pēc pieprasījuma A1, A2 vai B1 līmenī.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 7020,00 EUR EUR / 4 933.68 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/LVRM/02
Projekta īstenotājs: Ventspils Augstskola
Īstenošanas vieta: Ventspils
Īstenošanas ilgums: 04.11.2019.-31.07.2021.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli