Home > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Search projects

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Plānošanas reģions: Rīgas. Apmācību īstenošanas adrese: Raiņa bulvāris 25, Rīga. Dalībnieku vecums: no 13 gadiem.

Amount of Grant Awarded: 13 527,80 EUR / 9 507.39 LVL;
Project number: 2019.LV/LVRM/03
Project Promoter: SIA POLYGLOT
Place of implementation: Rīga
Duration of the project: 04.11.2019.-30.09.2021.