Home > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Valsts valodas zināšanas – efektīvs un lietderīgs [..]

sif-jauns-kras


Valsts valodas zināšanas – efektīvs un lietderīgs ieguldījums katra cilvēka nākotnē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Search projects

Cilvēkiem, kuri iesaistījušies vai domā iesaistīties remigrācijas procesā, ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai motivētu apgūt latviešu valodu tādā līmenī, kas Latvijā ļauj gūt panākumus.

Projekta mērķis - iesaistot cilvēkus latviešu valodas apguves aktivitātēs, ir motivēt viņus iegūt vai turpināt iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības risku, sekmējot cilvēkresursu attīstību, veicināt labklājības izaugsmi. Projekta mērķis ir ne tikai piedāvāt vēl vienu iespēju apgūt vai uzlabot latviešu valodas zināšanas remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, bet sniegt tādu valodas mācīšanās pakalpojumu, lai motivētu mērķa grupas pārstāvjus savas prasmes papildināt visos projekta ietvaros piedāvātajos līmeņos. Tiem interesentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda – uzlabot starpkultūru dialoga prasmes.

Projekta rezultāti ilgtermiņā ir ar tiešu pozitīvu ietekmi ekonomiskās ilgtspējas veicināšanā, jo projekta aktivitātes rada priekšnoteikumus mērķa grupām apgūt latviešu valodu, lai savu nākotni saistītu ar Latvijas valsti. Mērķa grupām plānotās projekta aktivitātes ir labvēlīga vide sevis pilnveidošanai, savu spēku un interešu apzināšanai, prasmju un iemaņu apgūšanai, kas ir efektīvs un lietderīgs ieguldījums katra cilvēka nākotnē.

Amount of Grant Awarded: 18964,61 EUR / 13 328.40 LVL;
Project number: 2019.LV/LVRM/06
Project Promoter: Biedrība “Rīgas jaunā skola”
Place of implementation: Rīga
Duration of the project: 2019.LV/LVRM/06