Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Kustība "Dažādībā ir spēks" arī 2020. ga[..]

Kustība "Dažādībā ir spēks" arī 2020. gadā vērtēs un apbalvos atvērtākos darba devējus Latvijā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Kiploks ESF

Kustība "Dažādībā ir spēks" arī 2020. gadā vērtēs un apbalvos
atvērtākos darba devējus Latvijā

Informējam, ka neskatoties uz trauksmaino situāciju visā pasaulē, arī 2020. gadā Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" turpinās meklēt un godināt Latvijas atvērtākos darba devējus. Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas darba devējiem tiks atklāta iespēja pieteikties pašnovērtējumam dažādības vadības izcilībā.

Aicinām darba devējus pieteikties pašnovērtējumam, apmeklējot tīmekļa vietni: https://www.dazadiba.lv/iesaisties/vertesana/pieteiksanas/

Pašnovērtējuma veikšana tiek īstenota saskaņā ar kritērijiem, kas sniedz iespēju novērtēt organizācijas atvērtību piecās kategorijās un sniedzot iespēju darba devējiem šajās piecās kategorijās saņemt apbalvojumu: "Mūsu darbinieki", "Mūsu principi", "Mūsu darba vide", "Mūsu tirgus attiecības" un "Mūsu saziņa". Piedaloties pašvērtējumā un pretendējot uz balvu, darba devējs apliecina savu vēlmi rūpēties par saviem darbiniekiem ne tikai situācijās, kad pastāv relatīvs miers, bet arī situācijās, kad iestājās negaidīti izaicinājumi. Pašvērtējumu veikt un kustībā iesaistīties aicinām visu jomu, izmēra, mēroga un visu juridisko statusu organizācijas.

Lai nodrošinātu daudzpusīgu un padziļinātu pretendentu vērtēšanu, sniedzot iespēju izcelt kādus atsevišķus dažādības vadības izcilības aspektus 2020. gada balvu pretendentu vērtēšanā ieviestas izmaiņas. Kustības "Dažādībā ir spēks" profesionālo komandu esam papildinājuši ar noteiktu jomu speciālistu iesaisti. Organizācijas, kas pretendēs uz balvu vērtēs četri kompetenti nozaru eksperti: Rasma Pīpiķe – eksperte dažādības vadības jomā, Sigita Zankovska Odiņa – eksperte pretdiskriminācijas jomā, Iluta Lāce – eksperte dzimumu līdztiesības jomā un Ivars Balodis – eksperts darba vides un procesu pieejamības jomā.

Kustībā "Dažādībā ir spēks" 2019. gadā iesaistījās sekojošas organizācijas: Brocēnu novada pašvaldība, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Ventspils Augstskola, biedrība "EUROFORTIS", biedrība "Baltā Māja", Veselības ministrija, Latvijas Samariešu apvienība, SIA "SCHWENK Latvija", SIA "Paulig Coffee Latvia", Sociālās integrācijas valsts aģentūra, SIA "BEWE RIX", AS "Idea Bits Latvia" (Draugiem Group), SIA "GRIFS AG", Ventspils Digitālais centrs, SIA "Jūrmalas ūdens", Kurzemes NVO centrs, Zemgales NVO Centrs, Alūksnes lauku partnerība, biedrība "Mārupes BMX klubs", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža", Liepājas Neredzīgo biedrība, Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", Viduslatgales pārnovadu fonds, biedrība "Jūras Zeme", SIA "Cleaning Lady", SIA "Summus", SIA "Flowin", SIA "Daga", SIA "Vide Man" un SIA "Neroteh". Par 2018. un 2019. gada laureātiem informāciju iespējams iegūt interneta vietnē www.dazadiba.lv

Kustības mērķis: veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu savos uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos - atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā, jebkādos apstākļos.

Aicinām darba devējus pieteikties pašnovērtējumam, apmeklējot tīmekļa vietni: https://www.dazadiba.lv/iesaisties/vertesana/pieteiksanas/.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar kustības pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot uz tālruņa numuru + 371 29555338 (Līna Indriksone).

VAI TU ESI ATVĒRTS DARBA DEVĒJS?

Dazadiba 2020 preses relizes foto Nr1

Kustība „Dažādībā ir spēks!" un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. Ar atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadība programmu var iepazīties šeit.

Papildus par pieteikšanos:
Līna Indriksone
Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
Dažādībā ir spēks koordinatore
Tālr. + 371 29555338
e-pasts:

Papildus par projekta programmu:
Normunds Pīlips
Sabiedrības integrācijas fonds, Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 22 811 018
e-pasts: