Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Turpinām projekta "Dažādības veicināšana"[..]

Turpinām projekta "Dažādības veicināšana" aktivitātes

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

Turpinām projekta "Dažādības veicināšana" aktivitātes

Lai gan saskaņā ar pastāvošo COVID-19 pandēmiju tās ietekmē valstī noteikto ārkārtas stāvokli un no tā izrietošajiem ierobežojumiem daudzu aktivitāšu īstenošana ir kļuvusi ļoti apgrūtinoša vai pat neiespējama, Sabiedrības integrācijas fonds sociālās atstumtības un diskriminācijas mazināšanai aktīvi turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Dažādības veicināšana".

Arī šajos grūtajos laikos, netiek pārtrauktas projektā paredzētas Latvijas sabiedrībai domātās mācības "Skatu punkti", kustība "Dažādībā ir spēks" un informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība".

Ja vēlaties sekot līdzi kampaņas "Atvērtība ir vērtība", kustības "Dažādībā ir spēks" un mācību "Skatu Punkti" aktualitātēm un saņem ziņas par jaunumiem un plānotajiem pasākumiem, tad rakstot uz , Jums ir iespēja PIETEIKTIES projekta ziņu apkopojumam, kas neskatoties uz pandēmiju, ir iznācis un ar to var iepazīties šeit.

skatu-punkti

Mācības "Skatu Punkti"

"Skatu Punkti" ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas kopš 2017. gada tiek organizētas visā Latvijas teritorijā. To mērķis ir paaugstināt darba devēju (Skatu Punkti: Ieguvumi) un darbinieku (Skatu Punkti: Cieņa) kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu pārstāvjiem. Trīs gadu laikā mācību programmas ir attīstījušās un kļuvušas pieprasītas. Līdz šim mācības kopumā ir izdevies iesaistīt 411 dalībniekus, no kuriem 176 dalībnieki pārstāvēja uzņēmumus, 162 – budžeta iestādes, bet 73 dalībnieki bija no nevalstiskā sektora.

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju valstī un pasaulē klātienes mācības "Skatu punkti" tiek atliktas uz vēlāku laiku. Papildus, lai varētu pielāgoties pašreizējai pandēmijas radītai situācijai, tiek apsvērta ideja tās pārcelt digitālajā vidē un veikt kā attālinātās mācības.

Vairāk informācijas, mācību programmu plānus un iespēju reģistrēties plānotajām mācībām jūs varat iegūt www.skatupunkti.lv
Papildus uzzināt aktuālo informāciju par mācību "Skatu punkti" īstenošanu, ir iespējams, sekojot projekta "Dažādības veicināšana" Facebook lapai @dazadibasveicinasana.

kiploks

Kustība "Dažādībā ir spēks"

Kustība „Dažādībā ir spēks" ir projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros īstenota brīvprātīga darba devēju kustība, kurā vēlamies apvienot uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldību iestādes, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība. Pirmajā, 2018. gadā, kustībai pievienojās un pašnovērtējumu veica 17 tālredzīgi darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji un otrajā, 2019. gadā, to skaits dubultojās – kopā 31 darba devējs.

Arī šajā gadā kustības ietvaros jau tiek meklēti un tiks godināti Latvijas atvērtākie darba devēji, un trešo gadu pēc kārtas Latvijas darba devējiem tiek atklāta pieeja pieteikties kustības "Dažādībā ir spēks" pašnovērtējumamdažādības vadības jomā, ko ikviens Latvijas darba devējs var izdarīt www.dazadiba.lv pieteikšanās sadaļā.

Vairāk par kustību "Dažādībā ir spēks" jūs varat uzzināt apmeklējot www.dazadiba.lv un projekta "Dažādības veicināšana" Facebook lapu @dazadibasveicinasana.

atvertiba-zils

Kampaņa "Atvērtība ir vērtība"

Lai veicinātu dialogu ar Latvijas sabiedrību un uzrunātu plašu mērķauditoriju par nediskriminācijas principiem un sekmētu tolerances un sabiedrības saliedētību, arī šogad turpinās projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros īstenota informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība".

Š.g. 11.martā ar devīzi "Spēj viņš – spēj viņa, spēj viņa – spēj viņš!" tika atklāta informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" jaunā (trešā) sezona. 2020. gadā kampaņas ietvaros tiek īpaši uzsvērta dzimumu līdztiesība.

Lai veidotu iekļaujošu sabiedrību un stiprinātu izpratni par to, ka arī dažādiem diskriminācijas riskiem, visa gada garuma kopa ar partneriem tiks īstenotas dažādas aktivitātes, iesaistot darba devējus, organizācijas, jauniešus un Latvijas sabiedrību kopuma.

Šogad plānotās aktivitātes:

  • ekspertu iedvesmas lekcijas
  • sociālais eksperiments
  • labas prakses piemēru meklēšana un izcelšana
  • interaktīva spēle festivālos
  • profesiju jaunvārdu ģenerators
  • tradicionālisma apvīto profesiju ēnosānajauniešiem
  • debates un radošas darbnīcas dzimumu līdztiesības veicināšanai skolēniem
  • regulāri informatīvi raksti un ziņas

Uz tikšanos digitāli, attālināti, tiešsaistē.

Seko projekta "Dažādības veicināšana" Facebook lapai @dazadibasveicinasana.

Mācības "Skatu punkti", kustība „Dažādībā ir spēks!" un informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek veiktas Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projekta "Dažādības veicināšana"
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 22 811 018
e-pasts: