Drukāt |

Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Pagarinās ārkārtējā situācija un trūcīgo, maznodro[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Pagarinās ārkārtējā situācija un trūcīgo, maznodrošināto izziņas

EAFVP-logo

Pagarinās ārkārtējā situācija un trūcīgo, maznodrošināto izziņas

Ministru kabinets 07.04.2020. ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 12.05.2020. Tas nozīmē, ka personām, kurām laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas automātiski pagarinās līdz 30.06.2020. (uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām).

Atbilstoši 07.04.2020. lēmumam, ārkārtējo situāciju valstī pagarinot līdz 12.05.2020., komplektu izdales nosacījumi:

Ja izziņas derīguma termiņš beidzas līdz

Pagarinājums līdz

Pagarinājuma periodā (no izziņā norādītā beigu datuma līdz pagarinājuma beigām) izsniedzami komplekti (kopā)

P2019

H2019

BP komplekti bērniem*

BH komplekti bērniem*

31.01.2020.

nav

---

---

---

---

29.02.2020.

30.06.2020.

4 gab. katrai personai

2 gab. katrai personai

4 gab. katram bērnam

2 gab. katram bērnam

31.03.2020.

30.06.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

30.04.2020.

30.06.2020.

2 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

2 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

30.05.2020.

30.06.2020.

1 gab. katrai personai

1 gab. katrai personai

1 gab. katram bērnam

1 gab. katram bērnam

* komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām

Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt atbalsta komplektus un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt individuālas konsultācijas).

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

 


Drukāšanas datums: 16.05.21