Sākums > NVO fonds 2021 > Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demok[..]

sif-jauns-kras


Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - parādīt Latvijas sabiedrībai, kādā veidā prasmīga sabiedriskā labuma interešu aizstāvība ļauj ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus.

Projekts palīdzēs veicināt sabiedrības uzticēšanos valstij un ticību savām spējām ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus, informējot par to, kā PROVIDUS ekspertiem veicas ar interešu aizstāvību PROVIDUS darbības jomās (it sevišķi pilsoniskās sabiedrības attīstība, laba pārvaldība, tiesu darba efektivitāte, būvniecības drošība, sociālā politika, kā arī politisko partiju stiprināšana), kā arī stāstot par pilsoniskās līdzdalības nozīmi un ietekmi uz valsts pieņemtajiem lēmumiem.

Papildus šis projekts sniegs ieguldījumu arī iedzīvotāju piederības sajūtas Latvijai un savstarpējās sadarbības veicināšanā, sarunās par piederības jautājumiem iesaistot cilvēkus, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda vai kuri Latvijā dzīvo nesen.

Piešķirtais finansējums: 39 998,09 EUR / 28 110.82 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/038
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Īstenošanas vieta: Rīgā un Cēsīs
Īstenošanas ilgums: 01.01.2020.- 31.10.2020.