Sākums > NVO fonds 2021 > NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā u[..]

sif-jauns-kras


NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķis - radīt labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

Projekta virsuzdevums ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvību, veicinot labvēlīgu tiesisko un finansiālo vidi pilsoniskā sabiedrības attīstībai, pilsoniskajam dialogam un pilsoniskajām aktivitātēm.

Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA:
• - piedalīsies formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un veicinās sabiedrības līdzdalību;
• - izstrādās rakstiskus viedokļu dokumentus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem;
• - veiks tematiskās izpētes;
• - organizēs regulāras NVO līderu tikšanās;
• - sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju iknedēļas ziņu lapās "Nesēdi tumsā!" un CAL news – ziņas angļu valodā;
• - piedalīsies un noorganizēs diskusiju sarunu festivālā LAMPA ietvaros.

Projekta mērķagrupa ir pilsoniskā sabiedrība un NVO, publiskā pārvalde, dažādu sektoru pārstāvji, tai skaitā starptautiskā līmenī, kā arī sabiedrība kopumā.

Piešķirtais finansējums: 40 000,00 EUR / 28 112.16 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/001
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
Īstenošanas vieta: Rīga, Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.03.2020.- 31.10.2020.