sif-jauns-kras


Labo darbu nedēļa 2020

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības sociālo atbildību un pilsonisko līdzdalību, kā arī uzlabot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos un sadarbību. Projekts paredz aizsāktās labo darbu kustības popularizēšanu un izvēršanu, rosināšanu uz savstarpēju atbalstu, labuma sniegšanu sabiedrībai, rosinot uz aktīvu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšanu. Projekta laikā iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties darīt sabiedrībai un pašiem noderīgus darbus, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un gribu. Projekts rosina būt aktīviem, iniciējot dažādas uz sabiedrības labumu vērstas aktivitātes.

Lai aicinātu Latvijas sabiedrību būt aktīviem valsts pilsoņiem, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un veicinātu sociālo atbildību, jau divpadsmito gadu pēc kārtas no 05. līdz 11.oktobrim, nevalstiskā organizācija „Palīdzēsim.lv" īstenos akciju „Labo darbu nedēļa 2020", kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti paveikt sabiedrībai un valstij nozīmīgus darbus, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Labos darbus akcijas dalībnieki tiek aicināti reģistrēt īpaši izveidotā mājās lapā (http://labodarbunedela.palidzesim.lv/), lai veiktu uzskaiti un iedvesmotu citus labajiem darbiem. Projektā aicinām piedalīties visu Latvijas reģionu iedzīvotājus, īpaši aicinot iesaistīties mācību iestādes, tādejādi audzinot bērnos un jauniešos pilsonisko līdzdalību un būt sociāli atbildīgiem un aktīviem mazajiem pilsoņiem. Kā arī īpašu uzmanību pievēršot mazākumtautību, attālāko Latvijas reģionu un iedzīvotāju ar zemu līdzdalības īpatsvaru iesaistīšanos. Tāpat iesaistīties akcijā tiek aicināts nevalstiskais sektors. Dalība akcijā veicinās NVO savstarpējo sadarbību, iespēju nevalstiskajām organizācijām piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kuri varētu sniegt atbalstu arī noslēdzoties akcijai, kā arī tiks veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram.

Galvenās projekta aktivitātes ir sabiedrības informēšana par akciju, tās norisi un rezultātiem, kā arī Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās brīvprātīgajam darbam, veicinot pilsonisko līdzdalību.

Organizācija šajā nedēļā īsteno dažādus pasākumus kā labās prakses piemērus, kā arī mediju uzmanības piesaistīšanas nolūkos: „Labo darbu nedēļas" noslēguma pasākumu aktīvākajā mācību iestādē vai jauniešu centrā, dažādas aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem LDN laikā.

Piešķirtais finansējums: 14 246,29 EUR / 10 012.35 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MAC/047
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.08.2020.- 31.10.2020.