Home > NVO fonds 2021 > LGBT Latvijā 2020

sif-jauns-kras


LGBT Latvijā 2020

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - uzlabot ziņošanu par naida runu un naida noziegumiem, tādējādi veicināt mazaizsargāto grupu drošības sajūtu veicinot izpratni par naida noziegumiem un sniedzot papildus iespējas ziņot, kā arī uzlabot sadarbību ar valsts iestādēm, lai veicinātu naida noziegumu izmeklēšanu. Uzlabot iespējas iesaistīties kompetenču uzlabošanas, atbalsta vai pašiniciatīvu aktivitātītēs, lai uzlabotu LGBT personu un atbalstītāju līdzdalību pilsoniskajās iniciatīvās. Sniegt pierādījumos balstītu informāciju par LGBT kopienas dzīves kvalitāti Latvijā, kā arī par nepieciešamību uzlabot tiesisko un sociālo stāvokli.

Projekta "LGBT Latvijā 2020" ietvaros paredzēts izstrādāt īpašu LGBT un viņu draugu kopienas vietni, kas informētu par dažādām pilsoniskās līdzdalības, kā arī atbalsta iespējām, ar papildus funkcionalitāti ziņot par naida noziegumiem un naida runu, tai skaitā arī par citiem diskriminācijas gadījumiem.

Projekta ietvaros tiks veikta īpašs naida runas monitorings un ziņošanas analīze tiešsaistē, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas realitāti sociālajos tīklos. Papildus arī tiks veikta analīze par policijas reakciju un izmeklēšanu no naida runas perspektīvas. Noslēdzot to ar starpinstucionālo un NVO sadarbības koalīcijas grupu sniedzot konkrētus priekšlikumus situācijas uzlabošanai, tai skaitā rekomendācijām likumdošanas uzlabošanai.
Jaunizveidotajā LGBT Namā uzsākt Dažādības akadēmijas, kas sniegtu LGBT kopienai un tās atbalstītājiem apmācības un līdzdalības iespējas par nozīmīgiem jautājumiem.

Vienlaikus, lai sniegtu visaptverošu LGBT kopienas dzīves kvalitātes Latvijā analīzi, izstrādāt pētījumu, kas sniegtu pārskatu un rekomendācijas LGBT kopienas tiesiskās un sociālās situācijas uzlabošanā Latvijā.

Amount of Grant Awarded: 28 950,00 EUR / 20 346.18 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/028
Project Promoter: Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””
Place of implementation: Rīga, Cēsis, Liepāja, Jelgava, Daugavpils
Duration of the project: 02.03.2020.- 31.10.2020.