Home > News > News archive > News > Sabiedrības integrācijas fonds: Tiks lūgta informā[..]

Sabiedrības integrācijas fonds: Tiks lūgta informācija papildu apstākļu noskaidrošanai

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

SIF-logo-izmersSabiedrības integrācijas fonds: Tiks lūgta informācija papildu apstākļu noskaidrošanai

Ņemot vērā sabiedrībā publiski izskanējušos, dažādos mediju ekspertu viedokļus, 2.jūnijā tika sasaukta Sabiedrības integrācijas fonda ārkārtas padomes sēde.

Padomes locekļi pēc garām diskusijām un, apzinot visu iesaistīto viedokļus, lēma lūgt informāciju kompetentajām institūcijām papildu apstākļu noskaidrošanai.

Lai situācija neradītu negatīvus apstākļus ilgtermiņā ne sabiedrībā, ne mediju telpā, padome uzdeva Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātam atlikt līguma slēgšanu ar atsevišķiem medijiem.

Ārkārtas sēdē piedalījās Sabiedrības integrācjas fonda padomes locekļi un vērtēšanas komisijas eksperti.