Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Diasporas notikumu multimediāla atspoguļošana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt latvisko kultūrtelpu, nodrošinot Latvijas diasporā notiekošo pasākumu atspoguļošanu medijos, par tiem sagatavojot kvalitatīvus multimediālus informācijas materiālus. Tas veicinās ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu valstisko apziņu, palīdzes saglabāt saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī nodrošināt sajūtu, ka neatkarīgi no mītnes zemes, katrai latvietību veicinošai aktivitātei ir nozīme un katrs no diasporas pārstāvjiem ir daļa no Latvijas.

Projekta uzdevums ir no vismaz 60 interesantākajiem notikumiem latviešu kopienās ārpus Latvijas apzināt, ievākt, sagatavot un publicēt dažādus multimediālus materiālus gan atsevišķās publikācijās, gan tos apkopojot vienotos TV ziņu video sižetos.

Amount of Grant Awarded: 9 991,82 EUR / 7 022.29 LVL;
Project number: 2020.LV/MA/053/03
Project Promoter: Biedrība "Latviesi.com" / www.latviesi.com
Duration of the project: 01.05.2020. - 31.01.2021.