sif-jauns-kras


ATGRIEŽOTIES MĀJĀS

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2020

Meklēt projektus

Reemigrāciju veicinošie ir ne tikai ekonomiskie faktori, bet arī, tādi kas saistīti ar dzimtu likteņiem, attiecībām un ģimenes saitēm. Latviešu diasporas sabiedrībai ārvalstīs atgriešanās Latvijā jautājums ļoti bieži aktualizējas līdz ar izmaiņām ģimenē, kur aug bērni līdz pirmsskolas vecumam. Vecāki nosaka viņu tālāko likteni, izvēloties ģimenes mītnes zemi, izglītošanās un attīstības iespējas. Tāpat atgriešanās iespējas kļūst akūti aktuālas, kad diasporas vidējas paaudzes Latvijā palikušie vecāki sāk strauji novecot un viņiem nepieciešama palīdzība. Vēl viens būtisks motivējošs reemigrācijas faktors ir uzņēmējdarbības iespējas. Šo trīs faktoru kopums ir galvenais motivējošais potenciāls reemigrācijai.

Pamatojoties uz minēto, lai būtu iespēja uzrunāt gan ārvalstīs mītošos iedzīvotājus, kas seko līdzi notikumiem Latvijā, gan vietējos lasītājus, tiks veidota un publicēta rakstu sērija portālā www.diena.lv un Latvijas nacionālajā laikrakstā „Diena" ar intervijām, caur kurām tiks apliecināta cilvēku personiska pieredze, kas var kalpot par risinājumu, iedvesmu vai atbalsta stāstu, kas emigrējušajiem palīdzēs pieņemt noteiktus lēmumus un saredzēt praktiskus risinājumus sadzīves, sociālajos vai veselības aprūpes jautājumos Latvijā.

Piešķirtais finansējums: 9 844,57 EUR / 6 918.80 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/MA/021/04
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji" / portāls www.diena.lv; laikraksts "Diena"
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020. - 31.01.2021.