Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Nometne bērniem Aizputē “Radoši un izzinoši”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis – veidot bērnu jaunradei un attīstībai labvēlīgu sociālo vidi Aizputes novadā, veicināt ģimenes kopības sajūtu, izpratni par ģimenes vērtībām. Noorganizēt radošu un izglītojošu 10 dienu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti. Nometne organizēta 2 posmos: katrs ilgs 5 dienas. Kopā 10 dienas. Plānotas 2020.gada jūlijā un augustā.
Projekta mērķa grupa 50 Aizputes novada 1. -3. klašu skolēni un viņu vecāki.

Nometnes ietvaros paredzēts:
1. Izglītojošā diena;
2. Dabas izzinošā diena;
3. Sporta/Veselības diena;
4. Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena;
5. Mākslas un mūzikas diena.

Katrā dienā plānotas vairākas nodarbības.

Tiks nodrošināta projekta publicitāte. Informācija par projektu tiks ievietota gan projekta sākumā, gan pēc projekta noslēguma Aizputes novada mājas lapā, sociālajā vietnē Facebook, interneta vietnēs www.rekurzeme.lv un www.aizputesnovads.lv.

Piešķirtais finansējums: 7229,25 EUR / 5 080.75 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/34
Projekta īstenotājs: Aizputes novada dome
Īstenošanas vieta: Aizpute, Kurzeme
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-31.10.2020.
 


Drukāšanas datums: 04.03.21